بیمه گذار و بیمه گر در قراردادهای بیمه کیست؟

وادا

شاید در قراردهای بیمه با عناوینی چون بیمه گر و بیمه گذار برخورد کرده باشید. اما معانی این دو چیست؟

بیمه قراردادی است که در آن یک طرف قرارداد متعهد می شود در ازای پرداخت وجه از طرف دیگر قرارداد در صورت بروز حادثه، حمایت نموده و جبران خسارت کند و مبلغی را متناسب با خسارت وارده به وی پرداخت کند.

بیمه گذار یا بیمه گزار هر دو مورد استفاده قرار می گیرند در صورتیکه لغت بیمه گزار صحیح تر است. بیمه گزار در واقع فردی است که حق بیمه پرداخت می کند و خود را بیمه می کند. بیمه گر نیز سازمانی است که حق بیمه را دریافت می کند و در قبال آن از بیمه شده حمایت می کند.

اگر بیمه گزار تامین اجتماعی هستید می توانید برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی از برنامه کارمند استفاده کنید.