تاییدیه پرداخت تامین اجتماعی و استعلام تایید فیش واریزی

وادا

یکی از دغدغه های بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد، اطمینان از واریز فیش پرداختی حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی است. برای پیگیری اینترنتی فیش بیمه پرداختی می توانید در سایت samt.tamin.ir از پرداخت قبض مطمئن شوید.

پس از ورود به این سایت و واریز مبلغ برگ پرداخت، می توانید از منو سایت عملیات بیمه شدگان خاص را انتخاب و سپس روی دریافت برگ پرداخت بزنید.

پیگیری برگ پرداخت

در جدولی که باز می شود این موارد قابل مشاهده است: شماره پیگیری، تاریخ درخواست، تاریخ تغییر وضعیت، مدت پرداخت (ماه)، وضعیت درخواست، شماره برگ پرداخت، وضعیت برگ پرداخت، توضیحات، نام شعبه، شماره بیمه و امکانات

پیگیری برگ پرداخت

در صورتیکه قبض خود را پرداخت کرده باشید در این جدول و در وضعیت برگ پرداخت متن پرداخت شده را می بینید. و چنانچه قبض پرداخت نشده باشد پرداخت نشده نمایش داده می شود.

همچنین می توانید شماره پیگیری را از این جدول کپی کرده و از منو سایت بخش عملیات بیمه شدگان خاص را انتخاب و پیگیری برگ پرداخت را بزنید. شماره پیگیری برگ پرداخت را در قسمت مشخص شده وارد نموده و روی مشاهده وضعیت برگ پرداخت بزنید. توجه کنید که اعداد باید به زبان انگلیسی وارد شوند. پس از طی این مراحل وضعیت برگ پرداخت را می بینید.

آنچه تاکنون گفته شد به منزله تاییدیه پرداخت و واریز به حساب سازمان است اما اینکه با پرداخت حق بیمه به سوابق بیمه شما افزوده شده است یا خیر را باید در سایت es.tamin.ir بررسی کنید. از این سایت می توانید سوابق بیمه خود را مشاهده کنید.

اگر در این سایت ثبت نام نکرده اید پیش از هر چیز ثبت نام در سایت تامین اجتماعی را انجام دهید. سپس از منو سایت بخش بیمه شدگان، خدمات سابقه و در آخر کلیه سوابق را انتخاب کنید.

در جدولی که می بینید ماه هایی که پرداخت حق بیمه را انجام داده اید با تعداد روز مشخص می شود. به عنوان مثال چنانچه حق بیمه شهریور ماه سال 1400 را پرداخت نموده اید تعداد روزها با عدد 31 پر می شود. توجه داشته باشید که در صورت پرداخت حق بیمه چند روز طول می کشد تا پرداخت شما در سیستم و یا در بخش سوابق بیمه سایت تامین اجتماعی بنشیند.

همچنین اگر در سایت تامین اجتماعی ثبت نام کرده اید می توانید با اپلیکیشن کارمند نیز به سوابق بیمه ای خود دسترسی داشته و در هر زمان که نیاز به کنترل سابقه بیمه داشته باشید به سرعت و به راحتی سوابق خود را کنترل کنید.

دانلود کارمند نسخه اندروید

دانلود کارمند نسخه ios