اعتراض به سوابق بیمه دارای کسری کارکرد یا اشکال تامین اجتماعی

وادا

اعتراض به سوابق بیمه به دو شکل است. اعتراض به سوابق بیمه ناموجود و اعتراض به سوابق بیمه دارای کسری کارکرد یا اشکال.

اگر سوابق بیمه خود را بررسی کردید و متوجه شدید که بیمه رد شده اما کامل نبوده یا تعدادی از روزهای آن از قلم افتاده اند در این صورت می توانید از طریق سایت تامین اجتماعی و به صورت آنلاین اعتراض خود را ثبت کنید.

اما اگر سوابق بیمه خود را کنترل کردید و متوجه شدید که از سوی کارفرما بیمه برای شما رد نشده است باید از قسمت اعتراض به سوابق بیمه ناموجود اقدام کنید.

برای اعتراض به سوابق دارای کسری کارکرد ابتدا وارد سایت تامین اجتماعی شوید.

سپس از منو سایت بیمه شدگان» خدمات سابقه» اعتراض به سابقه دارای کسری کارکرد یا اشکال را انتخاب کنید.

اعتراض به سوابق کسری کارکرد

 

با کارمند سوابق بیمه خود را ببینید

استعلام سوابق بیمه

در صفحه جدیدی که باز می شود سوابق بیمه شما نمایش داده می شود. باید ماههای مختلف را بررسی کنید و ماه هایی که سوابق بیمه شما دارای کسری یا اشکال است را برای  اعتراض پیدا کنید. هر ردیف مربوط به یک سال است که در صورتی که سوابق ناشی از بازرسی باشد در دو ردیف می آید. برای اعتراض می توانید روی ویرایش در سمت چپ انتهای هر ردیف بزنید.

اعتراض به سوابق

پس از انتخاب ویرایش، سوابق همان سال در صفحه ای جدید باز می شود که می توانید سوابق هر ماه را ببینید. در کادر پایین آن باید برای اصلاح سوابق، تعداد روزهای صحیح را وارد کنید. به عنوان مثال اگر در مهرماه به جای 30 روز سابقه بیمه، برای شما 15 روز درج شده است باید در کادر پایین آن عدد 30 را وارد نموده و سپس تایید را بزنید.

اعتراض به سوابق کسری کارکرد

پس از تایید، موافقتنامه ای به شما نمایش داده می شود و با تایید آن فرآیند رسیدگی به اعتراض آغاز می شود.

موافقتنامه بهره برداری از سرویس های غیرحضوری ثبت اعتراض سازمان تامین اجتماعی:

در صورت تایید و ثبت نهایی درخواست، تا زمان رسیدگی کامل به درخواست ثبت شده امکان ثبت درخواست مجدد نمی باشد.

تکرار ثبت درخواست بی مورد بدلیل ایجاد ترافیک کاری و تضییع حقوق سایر بیمه شدگان موجب لغو ثبت درخواست های آتی برای شما می باشد.

اعتراض به سوابق کسری کارکرد