استعلام سوابق بیمه خدمات درمانی چگونه امکان پذیر است؟

وادا

استعلام سوابق بیمه خدمات درمانی زمانی مورد نیاز است که بدانیم بیماری ها میتوانند چه خسارت هایی به انسان وارد کنند که شامل همه خسارت های اقتصادی، جسمانی و روانی است. چرا که هزینه گزاف بعضی از بیماری ها باعث شده است مردم از پرداخت هزینه آن ناتوان بمانند در اینجاست که بیمه کمک بزرگی به مردم کرده است.

سازمان بیمه خدمات درمانی در سال 1373 به دنبال تصویب قانون بیمه همگانی توسط مجلس شورای اسلامی در کشور تصویب شد تا همه مردم بتوانند از خدمات پزشکی ارائه شده استفاده کنند. به طور کلی در ایران سه نوع بیمه درمان پایه وجود دارد: بیمه درمان تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه درمانی نیروهای مسلح.

بیمه خدمات درمانی یا همان بیمه سلامت، بیمه ای برای درمان های سرپایی و بستری است و مانند آنچه در مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی گفتیم  در اینجا شرایط بازنشستگی و ازکارافتادگی نداشته و هیچ گونه سابقه‌ای برای دارنده دفترچه ندارد. چند سال پیش بیمه خدمات درمانی تبدیل به بیمه سلامت شد و عنوان دفترچه ها به بیمه سلامت تغییر پیدا کرد و دولت در فراخوانی همگانی از همه ایرانیانی که تحت هیچ پوشش بیمه ای نبودند خواست تا با مراجعه به دفاتر از پیش تعیین شده نسبت به دریافت دفترچه سلامت اقدام کنند. برای استعلام سوابق بیمه درمانی امروزه با وجود اینترنت و انجام کارها به صورت غیرحضوری شما می توانید با مراجعه به وب سایت مربوطه سوابق خود را مشاهده کنید. در صورتی که بخواهید سوابق بیمه خدمات درمانی خود را مشاهده کنید می توانید به وب سایت سازمان بیمه سلامت مراجعه کرده و با پر کردن اطلاعات خواسته شده سابقه خود را ببینید.

این اطلاعات شامل موارد زیر است:

  • کد ملی (بدون خط تیره)
  • شماره بیمه (ثبت 8 رقمی اعداد بیمه قبل از خط تیره)
  • شماره شناسنامه (بدون خط تیره)
  • سریال شناسنامه (سریال 6 رقمی شناسنامه)
استعلام سوابق بیمه خدمات درمانی چگونه امکان پذیر است؟