سوابق تلفیقی چیست؟

وادا

شاید شما هم سوابق تلفیقی را در میان گزینه های مشاهده سوابق بیمه در سایت تامین اجتماعی دیده باشید. همانطور که می دانید برای مشاهده سوابق بیمه باید به سایت تامین اجتماعی به آدرس es.tamin.ir مراجعه کنید.

با یکبار ثبت نام در سایت تامین اجتماعی می توانید سوابق بیمه خود را مشاهده و از روز و ماه و سال هایی که برای شما بیمه رد شده است مطلع شوید.

برای مشاهده سوابق بیمه باید از منو سایت گزینه بیمه شدگان سپس خدمات سابقه و در آخر کلیه سوابق را بزنید.

مشاهده سریع سوابق بیمه با کارمند

[maxbutton id="1"]

در بخش کلیه سوابق تعداد روزهای کارکرد را به تفکیک سال و ماه و روز و همچنین به تفکیک کارگاه نمایش می دهد. اما در صورتیکه بخواهید جمع سوابق بیمه خود را یکجا مشاهده کنید باید به بخش سوابق تلفیقی بروید. به عنوان مثال در این بخش تعداد کل روز سابقه : 4,656 روز و سابقه به تفکیک: 10 سال و 3 ماه و 8 روز قید می شود.

برای مشاهده سوابق تلفیقی از منو سایت گزینه بیمه شدگان و خدمات سابقه و در آخر سوابق تلفیقی را بزنید.

چنانچه فردی در دو کارگاه به طور همزمان مشغول کار باشد و از دو کارگاه متفاوت برای وی بیمه رد شود در هر روز تنها از یک کارگاه برای وی بیمه ثبت می شود. همچنین چنانچه در بخش کلیه سوابق یکبار سوابق خود فرد ثبت شده باشد و بار دیگر سوابق ناشی از بازرسی در جدول آمده باشد این دو سابقه با هم یکی شده و در سوابق تلفیقی به طور یکجا می آید.

در واقع زمان بازنشستگی افراد براساس سوابق تلفیقی آنها محاسبه می شود.