شرایط استفاده از بیمه خویش فرما + نحوه ثبت نام بیمه خویش فرما

وادا

بیمه خویش فرما برای افرادی است که شامل بیمه اجباری نمی شوند این افراد می توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی و یا به صورت اینترنتی با مراجعه به سایت تامین اجتماعی خود را بیمه کنند. این بیمه دارای دو بخش بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد است.

انواع بیمه تأمین اجتماعی

خدمات بیمه تأمین اجتماعی به دو دسته بیمه اجباری و خویش فرما تقسیم بندی می شود.

بیمه اجباری:

شامل افرادی می شود که حقوق و دستمزد دریافت می کنند. بیمه اجباری شامل همه مشمولین قانون کار (اعم از کارگر و کارفرما) می شود.

ماهانه حدود ۳۰% حقوق و دستمزد فرد بعنوان حق بیمه توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. ۲۳% از این ۳۰% توسط کارفرما و ۷% باقی مانده را کارگر پرداخت می کند.

بیمه خویش فرما:

افرادی که شامل بیمه اجباری نمی شوند می توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی و یا به صورت اینترنتی و عقد قرارداد خود را بیمه خویش فرما کنند.

این بیمه دارای دو بخش اصلی بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد است.

مطلب پیشنهادی: نحوه ثبت نام اینترنتی بیمه خویش فرما

تفاوت بیمه اجباری و بیمه خویش فرما

این دو نوع بیمه تفاوت هایی با هم دارند ازجمله:

- بیمه خویش فرما بیمه بیکاری ندارد، درحالی که بیمه اجباری شامل بیمه بیکاری می شود.

- در بیمه اجباری بیمه شده ۷% حق بیمه را می پردازد، درحالی که در بیمه خویش فرما پرداخت ۱۰۰% حق بیمه برعهده متقاضی است.

- کمک هزینه عائله مندی و مزایای کار شامل بیمه شده خویش فرما نمی شود.

- در بیمه خویش فرما بیمه شده هر زمان بخواهد می تواند بیمه خود را قطع کند.

- در بیمه اجباری استفاده از خدمات درمانی رایگان بوده درصورتی که در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه شده بایستی مبلغی جداگانه نیز پرداخت کند.

- در بیمه اجباری ضرایب دریافت تسهیلات بیمه درمانی بیش تر از بیمه اختیاری است.

- بیمه خویش فرما بعنوان سابقه بیمه درنظر گرفته می شود اما برای سابقه کار فقط بیمه اجباری مدنظر است.

در ادامه به ارائه توضیحاتی درخصوص بیمه خویش فرما می پردازیم:

بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما

بیمه خویش فرما همان گونه که گفته شد شامل افرادی می شود که تحت پوشش هیچ بیمه خاصی نیستند و از طرف سازمان یا اشخاصی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برایشان صورت نمی گیرد.

متقاضیان بایستی به شعب تأمین اجتماعی و یا سایت تامین اجتماعی مراجعه کنند و نسبت به انعقاد قرارداد بیمه خویش فرما اقدام نمایند. بیمه شدگان حق بیمه خود را می بایست در زمان های تعیین شده و به موقع بپردازند.

بیمه خویش فرما به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم بندی می شود. لازم به ذکر است درحالی که این دو نوع بیمه زیرمجموعه بیمه خویش فرما هستند ولی دارای تفاوت های اساسی با هم می باشند.

شرایط استفاده از بیمه خویش فرما

♦ داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه

♦ داشتن کد ۱۰ رقمی (این کد به متقاضیان در زمان مراجعه به شعب تأمین اجتماعی داده می شود)

♦ داشتن حداقل ۱۸ سال سن

♦ اتباع ایرانی بودن

♦ داشتن حداکثر سن ۵۰ سال (چنانچه سن بیمه شده بیشتر از ۵۵ سال باشد، بایستی حق بیمه مازاد سنش را پرداخت کند. بعنوان مثال اگر متقاضی ۶۰ سال سن داشته باشد بایستی حق بیمه ۵ سال مازاد را پرداخت نماید.)

موارد استثنا

♦ درصورتی که بیمه شده به مدت ۱۲۰ ماه (۱۰ سال) سابقه بیمه داشته باشد، از شروط سنی گفته شده در بالا معاف است و الزامی برای پرداخت حق بیمه مازاد ندارد.

♦ بیمه شدگان اگر ۱ مرتبه قرارداد اختیاری را منعقد کنند تا ۳ بار حق انعقاد قرارداد بیمه اختیاری بدون در نظر گرفتن شرط سنی خواهند داشت.

انواع بیمه خویش فرما

دو نوع بیمه خویش فرما داریم:

1. بیمه اختیاری

۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

۱. بیمه اختیاری:

در بیمه اختیاری فرد بیمه شده بایستی حق بیمه خود را در زمان های تعیین شده پرداخت کند.

حق بیمه اختیاری ۲۷% حقوق است و ۳% باقی مانده را دولت پرداخت می کند. درصد حق بیمه پرداخت شده بایستی بین حداقل و حداکثر دستمزدی باشد که هر سال شورای عالی کار مشخص می کند و توسط وزیر تعاون ابلاغ می شود. هر دو سال یک بار حق بیمه پرداختی ۱۰% قابل افزایش است.

خدمات ارائه شده در بیمه اختیاری:

- مستمری بازنشستگی - مستمری ازکارافتادگی و فوت - هزینه کفن و دفن - هزینه پروتز و اورتز - کلیه خدمات درمانی - صدور و تمدید دفترچه - صدور و تمدید دفترچه افراد تحت تکفل

خدماتی که بیمه اختیاری ارائه نمی دهد:

- کمک هزینه ازدواج - غرامت دستمزد و ایام بیماری - غرامت ایام بارداری - کمک هزینه ازکارافتادگی ناشی از کار - بیمه بیکاری

مدارک لازم بیمه خویش فرمای اختیاری تأمین اجتماعی

- اصل و کپی شناسنامه

- اصل و کپی کارت ملی

- اصل کارت پایان خدمت یا معافی (فقط آقایان)

- ۳ قطعه عکس ۴*۳ برای انجام معاینات

- کد ۱۰ رقمی

- تکمیل فرم درخواست بیمه خویش فرما

متقاضی چنانچه دارای دو شرط زیر باشد از انجام معاینات معاف می گردد:

۱- در زمان تقاضا از زمان آخرین قطع بیمه اش کمتر از ۹ ماه گذشته باشد.

۲- ۳۶۵ روز سابقه بیمه قبل از آخرین قطع بیمه داشته باشد.

سازمان تأمین اجتماعی بعد از دریافت مدارک متقاضیان ظرف مدت ۲ ماه بررسی های لازم را انجام می دهد و در صورت صلاحیت داشتن نتیجه را بصورت کتبی به متقاضی ابلاغ می نمایند (بررسی های شعبه شامل سن، مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی، معرفی به کمسیون پزشکی و... است).

بیمه شده بعد از دریافت نتیجه ۲۰ روز فرصت دارد تا به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کند و قرارداد خود را منعقد نماید.

پرداخت اولین فیش حق بیمه بایستی بعد از گذشت ۱۰ روز پس از انعقاد قرارداد انجام شود.

مهلت پرداخت حق بیمه اختیاری

مبلغ حق بیمه ماهانه می بایست تا حداکثر آخرین روز دو ماه بعد در شعبه تأمین اجتماعی پرداخت شود. در صورتی که حق بیمه به موقع پرداخت نگردد ادامه بیمه لغو خواهد شد و بیمه شده مجددا بایستی اقدام به عقد قرارداد جدید نماید.

۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با پرداخت حق بیمه های متفاوت، میتوان از خدمات متفاوتی استفاده کرد. تفاوت بین بیمه اختیاری با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در تعهداتی است که ارائه می دهند. در این بیمه متقاضی بنا به صلاح دید خود ۱۲%، ۱۴% و یا ۱۸% از در آمد ماهانه اش را بعنوان حق بیمه پرداخت می کند.

تعهدات در این بیمه به دسته های زیر تقسیم می شود:

- پرداخت ۱۲% حق بیمه -بازنشستگی و فوت پس از دوران بازنشستگی: خدمات مرتبط با دوران بازنشستگی پرداخت می شود.

- پرداخت ۱۴% حق بیمه - بازنشستگی و فوت در دوران قبل و بعد از بازنشستگی: حقوق بعد از دوران بازنشستگی و حقوق در صورت فوت بیمه شده به بازماندگان پرداخت می شود (همسر تا پایان عمر درصورت تجرد، پسر مجرد زیر ۱۸ سال و یا بالاتر درصورت ادامه تحصیل، دختر مجرد درصورت عدم اشتغال).

- پرداخت ۱۸% حق بیمه - بازنشسته شدن، فوت شدن و ازکارافتادگی: پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و خدمات مربوط به از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار به بیمه شده ارائه می گردد. ازکار افتادگی جزئی و نقص عضو مشمول این بیمه نمی شود زیرا که این حوادث ناشی از کار هستند و در بیمه خویش فرما بدلیل عدم وجود کارفرما این موضوع مطرح نیست.

- ۱۸%- بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی کلی و درمان: در این بیمه پرداخت ۱۸% حق بیمه بعلاوه پرداخت سرانه درمان به ازای هر نفر تحت تکفل صورت می گیرد و منجر به استفاده کامل از خدمات سازمان تأمین اجتماعی می شود ( جز مواردی که مختص بیمه اجباری است).

مدارک لازم برای بیمه خویش فرمای صاحبان حرف و مشاغل آزاد تأمین اجتماعی

- اصل و کپی شناسنامه

- اصل و کپی کارت ملی

- کارت پایان خدمت (فقط آقایان)

- ۵ قطعه عکس ۴*۳ جهت ارسال به معاینات

نحوه ثبت نام بیمه خویش فرما

در بیمه خویش فرما تمامی مراحل ثبت نام توسط خود شخص بیمه شده انجام می شود، در حالی که در بیمه اجباری ثبت نام توسط کارفرما صورت می پذیرد.

در زمان ثبت نام به متقاضی کدی بعنوان شماره بیمه تعلق می گیرد، که این کد شناسه هویت فرد بیمه شده است و تا زمان بازنشستگی این کد مورد نیاز است.

حق بیمه خویش فرما سال ۱۴۰۰

مبلغ حق بیمه در سال ۱۴۰۰ برای بیمه خویش فرما تابع حداقل دستمزد و حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ است که توسط شوارای عالی کار تعیین می گردد. سپس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبالغ حق بیمه مربوطه را اعلام می کنند.

حق بیمه اختیاری

حق بیمه اختیاری با ۱/۲ حداقل دستمزد: برای ۶ ماه اول سال مبلغ ۸۸۹ هزار تومان و برای ۶ ماه دوم سال ۸۶۰ هزار تومان است.

حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

نوع بیمهدرصد سهمبیمه شدهضریب دستمزدمبلغ ماهانه(تومان)۳۱ روزمبلغ ماهانه(تومان)۳۰ روزدرصد سایر
مشاغل آزاد (۱۴ درصد)۱۲٪بین ۱/۲ حداقل و حداکثر دستمزد۳۹۵.۰۰۰۳۸۲.۰۰۰۲٪ دولت
مشاغل آزاد (۱۶ درصد)۱۴٪۴۶۱.۰۰۰۴۴۶.۰۰۰۲٪دولت
مشاغل آزاد (۲۰ درصد)۱۸٪۵۹۳.۰۰۰۵۷۴.۰۰۰۲٪ دولت

سرانه درمان هر فرد در سال ۱۴۰۰ به ازای هر نفر ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین گردیده است.

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

  • بیمه اختیاری برای کلیه خدمات اعم از بازنشستگی، خدمات کفن و دفن، اروتز و پروتز از کارافتادگی ۲۶ درصد اختصاص داده است. در بیمه مشاغل ازاد برای هر یک از موارد فوق درصد درخواستی بصورت جداگانه در نظر گرفته می شود. برای مثال سرانه بیمه درمانی ۱۸ درصد است که در بالا به ریز به آن اشاره شده است.
  • بیمه مشاغل آزاد دارای محدودیت سن است این در حالی است که بیمه اختیاری محدودیت سنی ندارد.
  • در بیمه مشاغل  آزاد اگر بیش از ۵ سال سابقه داشته باشید، نحوه محاسبه نرخ متفاوت است. در حالی که در بیمه اختیاری حق بیمه تا ۳۰ سال به صورت یکسان محاسبه می شود.
  • نرخ محاسبه بیمه برای بیمه اختیاری برابر ۲۶ درصد مبلغ تعیین شده می باشد. این در حالی است که در مشاغل آزاد مبلغ مستمری بازنشستگی و یا فوت براساس مبلغ تعیین شده در اول قرارداد می باشد.

 

بیمه اختیاریبیمه مشاغل آزاد
نیازمند حداقل ۳۰ روز سابقه بیمهبدون نیاز به سابقه
بدون سرانه درمانبا سرانه درمان
دارای نرخ ۲۷ درصدسه نرخ ۱۲ درصد، ۱۴ درصد، ۱۸ درصد
دفترچه درمان اجباریدفترچه درمان اختیاری
شامل از کارافتادگی فوت و بازنشستگیبا توجه به نرخ تعهدات کارافتادگی ،فوت و بازنشستگی تعیین می گردد