انتقال سوابق بیمه (بانک، نیروهای مسلح و...) به تامین اجتماعی

وادا

آیا انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بازنشستگی به صندوق دیگر امکان پذیر است یا خیر؟

برخی افراد این پرسش را مطرح می کنند که آیا انتقال سوابق بیمه ای از صندوق نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری امکان دارد یا خیر؟ بله، قطعا این سابقه با ارائه درخواستی امکان پذیر است.

البته باید توجه داشت که هزینه و مابه التفاوت واریزی حق بیمه ها برای هر فرد متفاوت است و بستگی به میزان حقوق و دستمزد دریافتی آخرین ماه و میزان ماه هایی دارد که فرد قصد انتقال آن را دارد.

متقاضیانی که قصد انجام این کار را دارند توجه داشته باشند که شرط بازنشستگی این است که فرد باید علاوه بر سوابق انتقالی، حداقل 10 سال سابقه در تامین اجتماعی داشته باشد.

انتقال سوابق بیمه تا سال ۶۵ در قانون نبوده است و اگر فردی در دستگاه‌های مختلف خدمت می‌کرد و خدمت وی تمام می‌شد انتقال سابقه صورت نمی‌گرفت.

مشاهده سریع سوابق بیمه با کارمند

[maxbutton id="1"]

از سال ۶۵ قانون‌گذار شرایط انتقال سوابق از سایر صندوق‌های بیمه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی همچنین بر عکس آن را تصویب کرد و حتی افرادی که قراردادی بودند و بعد به صورت رسمی درآمدند هم می‌توانند سابقه خود را منتقل کنند.

شرط انتقال سوابق این است که فرد بازخرید، استعفا و اخراج از محل خدمت شده باشد و حالا بخواهد بیمه خود را از صندوق‌های دیگر به تأمین اجتماعی منتقل کند،شخص متقاضی باید کسور بازنشستگی در صندوق قبلی را تسویه نکرده باشد و با در دست داشتن حکم اخراج و یا استعفا به شعبه‌های بیمه جدید مراجعه کرده و درخواست خود را دهد.

بعد از اینکه حق‌بیمه فرد به صندوق بیمه جدید یا سازمان تأمین اجتماعی واریز شد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه بر عهده فرد است، به عنوان مثال اگر فرد ۲۰ سال سابقه در صندوق دیگر داشته باشد همان مبلغ حق بیمه پرداختی به صندوق جدید واریز می‌شود.

گاهی افراد ۲۰ سال سابقه دارند و به صورت قراردادی خدمت و بعد کارمند رسمی می‌شوند اگر بخواهند سابقه بیمه خود را از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بیمه دیگر منتقل کنند، هزینه زیادی برای آن‌ها دارد، اما براساس ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اگر یک کارمند قراردادش رسمی شد می‌تواند صندوق بیمه خود را انتخاب کند و اعلام کند که در همان صندوق بیمه قبلی باقی بماند و حق بیمه واریز کند تا هزینه زیادی برای انتقال سابقه پرداخت نکند.

هنگامی که فردی سابقه بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می‌کند برای بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی باید حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه در تأمین اجتماعی داشته باشد تا بتواند از شرایط بازنشستگی سازمان بهره‌مند شود.

برای مشاهده سوابق بیمه خود این مطلب را بخوانید.

اگر فرد در این مدت فوت کند و یا از کار افتاده کامل شود لازم نیست که حتماً ۱۰ سال سابقه در بیمه تأمین اجتماعی داشته باشد بلکه سابقه او در صندوق دیگر با مدت زمانی که در تأمین اجتماعی بوده است حساب شده و مجموع آن سابقه برای برخورداری از مستمری برای خانواده کفایت می‌کند.

بر عکس انتقال سوابق بیمه هم وجود دارد اگر فردی در سازمان تأمین اجتماعی سابقه دارد و می خواهد عضو صندوق بیمه دیگر شود مدت سابقه در تأمین اجتماعی به صندوق جدید پرداخت می‌شود.

فردی که در بخش خصوصی کار کرده و بیمه تأمین اجتماعی هم بوده و بعد در دستگاه دولتی مشغول می‌شود، دستگاه دولتی سابقه او را محاسبه نمی‌کند تنها اگر فرد در بخش دولتی بیمه پرداز تأمین اجتماعی بوده و بعد در دستگاه دولتی دیگر بیمه پرداز صندوق دیگر شود می تواند سابقه خود را حساب کند و این از اشکالات قانونی است.

افراد به محض اینکه با محل کارشان قطع ارتباط کردند برای انتقال سابقه فوراً اقدام کنند تا در پرداخت مابه التفاوت با مشکل مواجه نشوند.

طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا نرخ پرداخت حق بیمه صندوق مبدا به مقصد به روز شده و بعد واریز شود.

بر اساس بند الف ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور که مصوب سال ۹۵ مدرسه شورای اسلامی است اگر فردی بازخرید یا اخراج و... شد و در دستگاه دیگر مشغول به خدمت نشد می تواند بیمه خود را از نوع اجباری به اختیاری تغییر دهد و تا پایان بازنشستگی حق بیمه را واریز کند و بعد از آن بازنشسته شده و از مزایای بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شود.