غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان مبتلا به کرونا و نحوه درخواست غیرحضوری

وادا

تعهدات کوتاه مدت از جمله مهم ترین خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که بیمه شدگان و مستمری بگیران می توانند برای استفاده از این خدمات به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند یا نسبت به ارائه درخواست های خود از طریق سامانه غیر حضوری سازمان اقدام نمایند.

تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، وسایل کمک پزشکی (پروتز و اورتز)، کمک بارداری، کمک هزینه ازدواج، هزینه سفر بیمار وکفن و دفن است.

در ادامه به ارائه توضیحاتی راجع به غرامت دستمزد ایام بیماری می پردازیم:

غرامت دستمزد ایام بیماری

سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگانی که بدلیل بیماری یا آسیب ناشی از حادثه به طور موقت قادر به کار نیستند وجوهی پرداخت می کند. این وجوه تحت عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری شناخته می شود و افرادی که تحت معالجات پزشکی و درمان های توانبخشی قرار می گیرند بنا به تشخیص پزشک استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند.

شرایط پرداخت غرامت ایام بیماری

 1. بیمه شده نباید ازکارافتاده کلی باشد.
 2. بیمه شده اشتغال به کار نداشته باشد. چنانچه به رغم بیماری به کار خود همچنان ادامه دهد غرامت دستمزد به وی تعلق نخواهد گرفت.
 3. بیمه شده در این مدت نباید از کارفرما مزد و حقوق دریافت کرده باشد. در صورت دریافت حقوق سازمان تأمین اجتماعی فقط خدمات درمانی به بیمه شده ارائه می دهد و وی مشمول دریافت غرامت ایام بیماری نمی شود.
 4. رابطه کارگری و کارفرمایی قبل از شروع بیماری قطع نشده باشد.
 5. بیمه شده نباید در دوران بیماری بازخرید شده یا استعفا داده یا اخراج شده باشد.
 6. شورای پزشکی بیمه تأمین اجتماعی یا پزشک معالج بیمه شده مدت استراحت را تأیید کند.

مدارک لازم برای دریافت غرامت ایام بیماری

 • دفترچه درمانی
 • تأییدیه مراجع پزشکی سازمان تأمین اجتماعی
 • گواهی استراحت پزشکی همراه با مهر و امضا
 • تأییدیه کارفرما مبنی بر این موضوع که بیمه شده در زمان اعلام بیماری مشغول به کار بوده ولی در مدت بیماری کار نکرده و دستمزدی دریافت ننموده است.

 

محدودیت زمانی پرداخت غرامت دستمزد

پرداخت غرامت دستمزد محدودیت زمانی ندارد و تا وقتی که بیمه شده قادر به کار نبوده و همچنین بر طبق قانون تأمین اجتماعی ازکار افتاده نباشد می تواند پرداخت غرامت دستمزد ادامه پیدا کند.

زمان پرداخت غرامت دستمزد با توجه به وضعیت فرد بیمه شده متفاوت بوده و به صورت یکی از موارد زیر است:

 • به بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به ادامه کار نباشد، از همان روز اول غرامت دستمزد پرداخت می شود.
 • بیمه شده در صورتی که بدلیل بیماری عادی در بیمارستان بستری شود (منظور از بستری هر گونه بستری روزانه یا ساعتی است)، غرامت دستمزد از اولین روز محاسبه می گردد و پرداخت خواهد شد.
 • چنانچه بیمه شده بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و سرپایی نیز درمان شود غرامت دستمزد از روز چهارم (سه روز اول کسر می شود) محاسبه و پرداخت می شود. ولی سوابق ایام بیماری برای کل دوره استراحت پزشکی تأیید می گردد.
 • اگر بیمه شده بر اثر بیماری عادی بیکار شود و در بیمارستان نیز بستری نشود چنانچه دارای شرایط زیر باشد غرامت دستمزد ایام بیماری از همان روز اول پرداخت خواهد شد:
 • ابتدا بیمه شده سرپایی درمان شود و سپس بستری گردد.
 • بیمه شده جز جانبازان باشد.
 • بیماری بیمه شده در ادامه بیماری قبلی باشد.

 

میزان پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

برای محاسبه غرامت دستمزد ابتدا بایستی متوسط دستمزد فرد محاسبه شود. برای اینکار دستمزد 90 روز قبل از شروع بیماری با هم جمع شده و سپس تقسیم بر تعداد روزهای کارکرد فرد می شود و متوسط دستمزد محاسبه می گردد.

در ادامه غرامت دستمزد با توجه به شرایط زیر پرداخت می گردد:

 • غرامت دستمزد ایام بیماری شخص متأهل یا بیمه شده ای که پدر و مادرش تحت تکفل وی هستند، 4/3 متوسط دستمزد می شود.
 • غرامت دستمزد ایام بیماری شخص مجرد و غیر متکفل که سرپایی درمان شده، 3/2 متوسط دستمزد می شود.
 • غرامت دستمزد ایام بیماری شخص مجرد و غیر متکفل که بستری شده، 2/1 متوسط دستمزد می شود.
 • غرامت دستمزد بیمه شدگان زن در صورتی که حضانت فرزندان را به عهده داشته باشند یا والدینشان تحت تکفلشان باشند مانند افراد متکفل محاسبه می شود و درغیر اینصورت حتی اگر شخص متأهل باشد مانند افراد مجرد محاسبه می گردد.

گواهی پزشکی و شرایط تأیید آن

بیمه شدگان ممکن است به هریک از دلایل زیر قادر به کار نباشند:

 • بیماری عادی
 • بیماری حرفه ای
 • حوادث ناشی یا غیر ناشی از کار

در اینصورت برای دریافت غرامت ایام بیماری بایستی گواهی پزشکی دریافت کنند و به شعب تأمین اجتماعی ارائه دهند. تأیید گواهی پزشکی با توجه به مورد و مدت زمان استراحت باید توسط یکی از مراجع زیر تأیید گردد:

 • چنانچه استراحت پزشکی در هر نوبت کم تر از 7 روز باشد یا در طول سال 15 روز یا کم تر باشد پزشک معالج می تواند آن را تأیید کند.
 • در صورتی که مدت استراحت بیش از 15 روز در سال و کم تر از 60 روز باشد باید توسط پزشکی که سازمان تأمین اجتماعی معرفی می کند، تأیید شود.
 • اگر مدت استراحت پزشکی بیشتر از60 روز در سال باشد می بایست توسط شورای پزشکی تأمین اجتماعی تأیید شود.

نکاتی در زمینه گواهی پزشکی:

 • در همه گواهی های پزشکی بایستی نوع بیماری، مدت زمان بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به طور دقیق ذکر گردد.
 • استراحت ایام بارداری بایستی توسط پزشک معتمد تأیید گردد.

ارائه درخواست دریافت غرامت دستمزد از طریق سامانه غیر حضوری:

 • بیمه شدگان ابتدا به سامانه غیر حضوری تأمین اجتماعی به آدرس tamin.ir مراجعه نمایند.
 • به منو بیمه شدگان وارد شوند و گزینه حمایت های کوتاه مدت را انتخاب کنند.
 • سپس وارد قسمت درخواست غرامت دستمزد بیماری شوند.
 • در این قسمت اطلاعات خواسته شده شامل موارد زیر را تکمیل نمایند:

مشخصات درخواست شامل:

 • نام و نام خانوادگی
 • شماره بیمه
 • شماره حساب
 • نام بانک
 • نوع بیمه
 • نوع درخواست
 • وضعیت بیمه
 • شماره همراه

مشخصات استراحت شامل:

 • آخرین شعبه بیمه پردازی (اگر مبتلا به کرونا شده اید گزینه کناری را تیک بزنید)
 • تاریخ شروع و خاتمه استراحت
 • پزشک معالج
 • کد نظام پزشکی

و

 • تصاویر تجویز پزشک معالج (حداکثر 5 تصویر)
 • در مرحله آخر کلید ثبت درخواست را فشار دهید.
غرامت دستمزد

نکته:

لازم به ذکر است برای ثبت درخواست خود حتما بایستی شماره حساب بانکی خود را معرفی کرده باشید. برای معرفی شماره حساب به صورت غیرحضوری می توانید از طریق منوی بیمه شدگان- خدمات نام نویسی- اعلام شماره حساب بانکی اقدام کنید و یا با در دست داشتن مدارک خود به صورت حضوری به شعب تأمین اجتماعی مراجعه نمایید.

غرامت ایام بیماری بیمه شدگان مبتلا به کرونا

سرپرست اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص غرامت دستمزد ایام بیماری مبتلایان به کرونا این چنین بیان کرد که: با توجه به این که غرامت دستمزد این ایام به جای حقوق به بیمه شده پرداخت می شود، پرداخت غرامت برای تأمین معیشت بیمه شدگان از اهمیت زیادی برخوردار است.

سازمان تأمین اجتماعی به کلیه بیمه شدگان به ویژه بیمه شدگان مبتلا به کرونا تا زمان بهبودی کامل غرامت دستمزد پرداخت می کند. پرداخت این مبلغ به استناد گواهی پزشکی و بدون نیاز به سایر تشریفات انجام می گیرد.

بنا به گفته سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ، به کلیه بیماران کرونایی تحت پوشش بیمه اجباری، 50% غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت شد. در سطح استان تهران بیش از 6500 نفر که از مراکز درمانی یا از پزشکان استراحت پزشکی دریافت کرده اند،50% حداقل دستمزد پرداخت گردید.

امیری گنجی بیان کرد که علاوه بر بیماران کرونایی که نیاز به بستری دارند، به کلیه بیمارانی که نیاز به استراحت پزشکی داشته نیز این مبلغ به صورت علی الحساب پرداخت گردید. وی اضافه کرد که دریافت 50% مابقی منوط به تأیید گواهی پزشکی توسط مراجع ذیصلاح است.

تمامی مبتلایان به کرونا که غرامت دستمزد این ایام خود را دریافت نکرده اند از تاریخ اسفند 98 تا خرداد 99 فرصت دارند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند و غرامت دوران استراحت خود را دریافت نمایند.