خرید سابقه بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ (قیمت و هزینه)

وادا

افرادی که در یک دوره زمانی اشتغال نداشته‌اند و میان سوابق بیمه‌ای آن‌ها فاصله ایجاد شده است، برای این افراد سابقه بیمه محسوب نمی‌شود و فقط برای کسانی که کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه پرداخت نکرده باشد، در صورت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای ایام مورد نظر سابقه ایجاد می‌شود.

البته یک استثنا هم وجود دارد که افرادی که به سن ۶۰ سال رسیده باشند (در خصوص زنان ۵۵ سال است) و سابقه بیمه قبلی داشته باشند و بخواهند بازنشسته شوند، با داشتن یک سال سابقه می‌توانند تا مرز ۱۰ سال با پرداخت حق بیمه با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

توصیه می کنیم در صورتی که برای مدتی بیکار شدید پیش از آن که وقفه در فاصله بیمه پردازیتان ایجاد شود برای بیمه بیکاری اقدام کنید.

مشاهده سریع سوابق بیمه با کارمند

 

جهت بازنشستگی با ۶۰ سال سن و عدم احتساب ۱۰ سال سابقه باید در سال ۱۴۰۱ برای هر سال کسری مبلغی حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان واریز شود. روش محاسبه به این صورت است ۳۳‎٪ حداقل دستمزد روزانه ضربدر مدت زمان به روز که حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال است.

ریال ۱۶۷.۸۱۶.۹۶۲=۳۶۵*۱.۳۹۳.۲۵۰*‎٪۳۳

جهت اطلاع از نحوه مشاهده سوابق بیمه خود اینجا کلیک کنید.

اگر سوابق بیمه شما کمتر از ۲۰ سال یا ۳۰ سال است و می خواهید با خرید سابقه، کمبود سوابق این سالها را جبران کنید باید بدانید که خرید سابقه امکان پذیر نیست.

حتما بخوانید: سن بازنشستگی تامین اجتماعی چند سال است؟