حق اولاد یا کمک عائله مندی و شرایط دریافت آن در سال ۱۴۰۲

وادا

بر اساس ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق اولاد یکی از وظایف کارفرما علاوه بر انجام اموری مانند ارسال لیست بیمه برای افراد متاهل و دارای فرزند است.

تا قبل از سال ۹۴ پرداخت حق اولاد تنها برای حداکثر ۲ فرزند بود که در حال حاضر چنین محدودیتی وجود ندارد و برای تمام فرزندان پرداخت می شود.

حق اولاد در اصل کمک هزینه ای برای مخارج فرزندان بیمه شدگان است که مبلغ حق اولاد معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است. همچنین این مبلغ طی هر سال، با افزایش حداقل دستمزد نیز افزایش پیدا می کند.

شرایط پرداخت کمک هزینه حق اولاد چیست؟

  • حق اولاد برای تمام کارگرانی که فرزند دارند واریز نمی‌شود، و کارگر باید حداقل ۷۲۰ روز (دوسال) سابقه پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی داشته باشد.
  • حق اولاد طبق قانون تا سن ۱۸ سال پرداخت می‌شود و درصورتی که فرزند از ۱۸ سال به بعد قصد ادامه تحصیل داشته باشد، سرپرست خانوار با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزند خود می‌تواند حق اولاد را تا مادامی که تحصیل وی ادامه داشته باشد، دریافت کند.
  • در صورتی که فرزند در حال تحصیل، اقدام به ازدواج کند و پس از ازدواج نیز به تحصیل خود ادامه دهد، حق اولاد قطع نخواهد شد و به کارگر پرداخت می‌شود.
  • در قانون کار محدودیت زمانی برای تحصیل اولاد مشخص نشده است و تا زمانی که گواهی اشتغال به تحصیل فرزند اعتبار داشته باشد، حق اولاد پرداخت می‌شود.
  • در اجرای مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی، زن و شوهری که در یک کارگاه و یا در کارگاه‌های جداگانه اشتغال بکار داشته باشند در صورت داشتن شرایط مذکور (پرداخت ۲ سال حق بیمه) حق اولاد به هر دو والدین پرداخت می‌شود.
  • پرداخت حق اولاد به جنسیت فرزند بستگی ندارد و برای تمام فرزندها یکسان است.
  • فرزندانی که به دلیل بیماری یا همچنین نقص عضو، گواهی کمیسیون های پزشکی را دریافت کرده اند و می توانند اثبات کنند که شرایط کار کردن برای آن ها فراهم نیست، می توانند از حق اولاد نیز بهره مند شوند.
  • حق اولاد تنها به مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون کار تعلق می گیرد.

در سال ۱۴۰۲ مبلغ حق اولاد چقدر است؟

کارگرانی که در سال ۱۴۰۲، یک سال سابقه کار داشته باشند و یا اینکه از دریافت آخرین پایه سنوات آن ها یک سال گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷.۰۰۰ تومان را به عنوان پایه سنوات دریافت خواهند کرد. همچنین با تعیین حقوق سال ۱۴۰۲ کارگران، مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یا همان بن کارگری، ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعلام شده است که باید توسط کارفرما پرداخت شود.

حق اولاد یا کمک عائله مندی برای هر فرزند مبلغ ۵,۳۰۸,۲۸۴ ریال می باشد.