حق بیمه زنان خانه دار در سال ۱۴۰۲

وادا

طبق اصل 29 قانون اساسی: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري، پيري، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.

زنان خانه‌دار از کمک دو درصدی دولت برای حق بیمه پرداختی برخوردار هستند. این نوع بیمه بر اساس بیمه غیر اجباری تعریف شده است. اگر زنی شاغل باشد، نمی‌تواند از این نوع بیمه استفاده کند. برخورداری از این حمایت‌ها نیازمند تأهل و سابقه بیمه پردازی نیست. بانوان مجرد نیز می‌توانند برای این نوع بیمه اقدام کنند. در صورت احراز شرایط، مستمری آنها به فرزندانشان نیز تعلق می‌گیرد.

در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی تمامی خانم‌های 18 تا 50 سال می‌توانند از بیمه زنان خانه‌دار استفاده کنند. این بیمه مختص زنان نیست و دختران مجرد هم می توانند خود را بیمه کنند و تنها شرط لازم داشتن حداقل و حداکثر سن است.

چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی خواهد بود.

حتما بخوانید: مشاهده سابقه بیمه تامین اجتماعی با کد ملی

مثلاً فردی در زمان تقاضا دارای ۵۲ سال و ۳ ماه سن باشد، در صورتی می‌تواند از بیمه زنان خانه‌دار استفاده کند که ۲ سال و ۳ ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی را داشته باشد و اگر سابقه بیمه بیش از ۱۰ سال را داشته باشد، بدون شرایط سنی می‌تواند از بیمه زنان خانه‌دار استفاده کند.

خانم‌ها می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب تأمین اجتماعی یکی از سه مدل بیمه زنان خانه‌دار را انتخاب و از مزایای آن استفاده کنند.

نرخ حق بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای در این نوع بیمه، همانند ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. سازمان تامین اجتماعی سه سطح از تعهدات بیمه‌ای را برای زنان خانه‌دار درنظر گرفته است، نوع اول با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴درصد است و تنها شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود. نوع دوم نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد است و شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی می باشد و نوع سوم با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ شامل تعهدات بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی می شود و دو درصد از نرخ‌های مورد اشاره در تعهد دولت است.

‌هزینه ۱۴ درصد حدود ۶۶۰ هزار تومان، ۱۶ درصد ۷۷۰ هزار تومان و ۲۰ درصد ۹۹۰ هزار تومان است.

در صورتی که فرد متقاضی بخواهد از مزایای درمانی این بیمه نیز استفاده کند باید به ازای هر نفر ماهیانه حق سرانه درمان که همه ساله به تصویب هیئت وزیران می‌رسد برای خود و افراد تحت تکفل پرداخت کند؛ امااز آنجایی‌که زنان خانه‌دار اغلب تحت تکفل همسران خود بوده و از نظر درمانی نیز تحت پوشش همسر خود هستند، ملزم به پرداخت حق سرانه درمان نخواهد بود.

بهره مندی از خدمات بیمه درمانی اختیاری است و سرانه درمان هر فرد در سال ۱۴۰۲ ماهانه مبلغ ۱.۱۹۶.۰۰۰ ریال است.

مبلغ بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی با توجه به حقوق مندرج در قرارداد شما در سال ۱۴۰۲ محاسبه می شود.

ولی میزان حداقل پرداختی بیمه (حداقل دستمزد) برای این نوع بیمه به شرح زیر است:

  • حق بیمه بیمه زنان خانه دار 12 درصد ( 12 درصد بیمه شده + 2 درصد دولت) برای ماه ۳۰ روزه  ۶۵۸/۲۲۴ تومان و برای ماه ۳۱ روزه ۶۳۶/۹۹۴ تومان
  • حق بیمه بیمه زنان خانه دار 14 درصد (14 درصد بیمه شده + 2 درصد دولت) برای ماه ۳۰ روزه ۷۶۷/۹۲۸ تومان و برای ماه ۳۱ روزه ۷۴۳/۱۵۹ تومان
  • حق بیمه بیمه زنان خانه دار 18 درصد (18 درصد بیمه شده + 2 درصد دولت) برای ماه ۳۰ روزه ۹۸۷/۳۳۶ تومان و برای ماه ۳۱ روزه ۹۵۵/۴۹۱ تومان

متقاضیان نیازی به مراجعه به شعب تامین اجتماعی ندارند. کافی است به سامانه غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند. در این سامانه شرایط  متقاضی از نظر سن، سابقه حق بیمه، بررسی و در نهایت قرارداد منعقد می شود.