با حذف دفترچه بیمه تکلیف افراد تحت تکفل چیست؟

وادا

براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی، افراد تحت تکفل بیمه شده که می توانند به تبع او از خدمات درمانی سازمان استفاده کنند، عبارتند از:

افراد تحت تکفل بیمه شده برای مرد

1-همسر بیمه شده

2-فرزندان پسر تا ٢٢ سال به شرط عدم اشتغال به کار، (فرزندان پسر دارای ٢٢ سال تمام سن یا بیشتر درصورتی که شاغل به تحصیل باشند یادراثر بیماری یا نقص عضو ازکارافتاده تلقی شوند، با ارایه گواهی معتبر ،تحت تکفل قرار می گیرند).

3-فرزندان دختر تا ١٨ سالگی و پس از آن به شرط عدم ازدواج.

4-پدر و مادر بیمه شده در صورتی که: تحت تکفل او باشند. سن پدر از ٦٠ سال و سن مادر از ٥٥ سال بیشتر باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی باشند. در هر صورت مستمری بگیر نباشند. معاش آنان توسط بیمه شده تامین گردد.

افراد تحت تکفل برای بیمه شده زن

شوهر بیمه شده به شرطی که معاش شوهر توسط همسرش تامین شود.

سن شوهر بیشتر از ٦٠ سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشد.

به موجب قانون تامین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند.

معاش او توسط بیمه شده زن تامین گردد.

پدر و مادر بیمه شده با همان شرایطی که برای والدین بیمه شده مرد بیان گردید.

فرزندان بیمه شده با همان شرایطی که برای فرزندان بیمه شده مرد بیان گردید، به شرط آن که پدر نتواند فرزندان را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.

در صورت تأیید تحت تکفل بودن پدر، مادر و یا شوهر از سوی واحد اجرایی سازمان تامین اجتماعی، این افراد به عنوان عائله، افراد تحت تکفل بیمه شده قرار می گیرند و در صورت فوت بیمه شده به نسبت سهام مقرر در ماده ٨٣ قانون تأمین اجتماعی (همسر ٥٠ درصد، پدر و مادر هر یک ٢٠ درصد) از مستمری بازماندگان بهره مند خواهند شد.

مدارک مورد نیاز برای کفالت والدین بیمه شده / شوهر بیمه شده زن:

تکمیل فرم درخواست کفالت

اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و والدین / شوهر بیمه شده زن

نام نویسی غیرحضوری افراد تبعی یا تحت تکفل چگونه است؟

ابتدا به سایت خدمات غیرحضوری بیمه تامین اجتماعی به آدرس es.tamin.ir وارد شوید.

از منوی بالای صفحه و از قسمت بیمه شدگان» خدمات نام نویسی» مشاهده و ثبت افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی وارد شوید.

در محیط افراد تحت پوشش می توانید فهرست افراد تبعی خود را که قبلاً در پایگاه سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند مشاهده کنید.

همچنین نسبت به ثبت درخواست نام نویسی سایر افراد تبعی که در فهرست موجود نیست و یا افرادی که در فهرست موجود ولیکن از کفالت خارج شده‌اند اقدام نمایید.

برای ثبت درخواست لینک اضافه کردن فرد تحت پوشش جدید را انتخاب نموده و وارد محیط ثبت درخواست شوید. شماره ملی، تاریخ تولد و نسبت تبعی را درج و سپس لینک دریافت اطلاعات از ثبت احوال را انتخاب نمایید.

نسبت افراد تبعی موردنظر به صورت برخط از پایگاه ثبت احوال استعلام و در صورت عدم تعیین نسبت اجازه ثبت درخواست داده نخواهد شد. در صورت صحت اطلاعات ثبت شده نام، نام خانوادگی و نام پدر فرد تبعی مورد نظر از پایگاه ثبت احوال دریافت و نمایش داده می شود.

اطلاعات نمایش داده شده را بررسی و در صورت اطمینان از صحت آن اطلاعات مربوط به شهر محل تولد و محل صدور فرد تبعی و شعبه بیمه پردازی خود را ثبت نمایید در حین ثبت درخواست در مورد همسر یا شوهر وقوع عقد از پایگاه ثبت احوال استعلام می گردد.

پس از ثبت اطلاعات لازم، اسناد مربوط به فرد تبعی را بارگذاری کنید. این اسناد شامل تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه در مورد پدر مادر همسر و فرزندان دختر بالای ۱۹ سال و تصویر صفحه مربوط به ثبت مراتب وقوع عقد در سند ازدواج زوجین در مورد همسر می باشد. همچنین ثبت نام فرزند پسر بالای ۱۹ سال منوط به بارگذاری فایل مربوط به تصویر گواهی اشتغال به تحصیل معتبر از مراکز دانشگاهی است. در مرحله آخر با استفاده از لینک تایید و ادامه درخواست مراحل درخواست خود را تکمیل نمایید. طبق همین روال سایر افراد تبعی خود را نیز می توانید ثبت‌نام کنید. توجه داشته باشید امکان ثبت نام فرزند یا فرزندان دختر بالای ۱۹ سال که بر اساس استعلام برخط پایگاه ثبت احوال ازدواج نموده اند، در سیستم میسر نمی باشد.

همچنین در خصوص پدر و مادر نیز احراز شرایط کفالت طبق مقررات سازمان الزامی است. در صورت عدم نیاز به بارگذاری مستندات لینک های مربوطه قابل انتخاب نمی باشد.

پس از ثبت و تکمیل اطلاعات درخواست شما به سیستم بیمه‌ای سازمان ارسال و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شما می توانید وضعیت درخواست خود را در بخش تامین اجتماعی من» درخواست های من در درگاه خدمات غیر حضوری مشاهده و پیگیری نمایید. ثبت درخواست در ستون وضعیت درخواست نشان دهنده آن است که هنوز درخواست شما توسط سازمان تایید نشده است. این گزینه پس از بررسی سازمان به وضعیت در حال بررسی، نیاز به رسیدگی شعبه، در نهایت با تایید آن توسط سازمان به وضعیت مختومه، تایید نهایی تغییر خواهد کرد در این صورت فرد مورد نظر به فهرست افراد تحت پوشش شما افزوده شده و قابل مشاهده خواهد بود.