آخرین جزئیات از تغییر دستمزد و پایه حقوق کارگران سال 99

وادا

بر طبق گفته شورای عالی کار در فیش حقوقی کارگران نسبت به مصوبه پیشین 3 تغییر اعمال شده است. اولین مورد در تغییر پایه حقوق کارگران سال 99 در رابطه با حق مسکن کارگران است که از مبلغ 100 هزار تومان به مبلغ 300 هزار تومان افزایش یافته است. تغییر دوم در مورد کاهش حق سنوات پرداختی به کارگران از مبلغ 175 هزار تومان به 100 هزار تومان است و سومین مورد افزایش %5 حداقل دستمزد پایه کارگران نسبت به مصوبه قبلی است.

مجموع تصیمات اتخاذ شده منجر به این شد که حداقل دریافتی کارگر بدون سابقه کار، مبلغ 2 میلیون و 611 هزار تومان باشد که نسبت به مصوبه قبلی این مبلغ حدود %5/11 رشد داشته است. تغییرات ایجاد شده از اوایل تیرماه قابل اجراست و حقوق 3 ماه اول سال مطابق با همان روال قبلی محاسبه می شود و برای آن مابه التفاوتی به کارگران پرداخت نخواهد شد.

افزایش حق مسکن کارگران در پایه حقوق کارگران سال 99

در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت تشکیل شد تصمیم به افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن گرفته شد. حق مسکن کارگران در سال 98 مبلغ 100 هزار تومان بود که بر طبق گمانه زنی های صورت گرفته انتظار می رفت این مبلغ به 200 هزار تومان در سال 99 افزایش پیدا کند. اما با تلاش های انجام شده توسط شورای عالی کار مبلغ حق مسکن به 300 هزار تومان رسید و شورای عالی کار اعلام کرد تمامی کارگران رسمی کشور مشمول این افزایش مبلغ خواهند شد. البته قابل توجه است که برای اعمال شدن تغییر حق مسکن در فیش حقوقی کارگران حتما نیاز به تصویب هیئت وزیران است. در صورتی که هیئت دولت مبلغ حق مسکن را تأیید نکند و تصمیم به تغییر این مبلغ بگیرد، شورای عالی کار نمی تواند در این مورد اظهار نظری داشته باشد و مبلغ مورد تأیید وزیران در نهایت درنظر گرفته می شود.

کاهش حق سنوات در پایه حقوق کارگران سال 99

بر اساس بخش نامه سال 91 کارکنانی که دارای یک سال سابقه کار هستند مشمول دریافت پایه سنوات می شوند که این مبلغ می بایست بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ گردد.

از جمله تصمیمات دیگری که در این جلسه گرفته شد، تغییر مبلغ حق سنوات کارگران از 172 هزار تومان در ماه به 100 هزار تومان در ماه بود که این مبلغ در حدود 42% کاهش یافته است. بنابراین حق سنوات کارگر با یک سال سابقه کار 100 هزار تومان است. قابل توجه است که حق سنوات کارگران با توجه به سابقه کاری آن ها تغییر می کند بعنوان مثال در صورتی که کارگر با یک سال سابقه کار مبلغ 172 هزار تومان حق سنوات دریافت کند، حق سنوات کارگر با 4 سال سابقه کار حدود 395 هزار تومان می شود.

افزایش حداقل دستمزد

شورای عالی کار مزد پایه کارگران را به میزان 78هزار تومان در ماه افزایش داد. این تغییر در مقدار مبلغ پرداختی توسط کارفرمایان تغییر چندانی ایجاد نمی کند اما منجر شده تا حداقل حقوق کارگران با رشد مواجه شود. حداقل دستمزد کارگران در سال 98 مبلغ 1.516 هزار تومان بود که در سال جاری این مبلغ به 1.911 هزار تومان رسید که معادل %26 رشد است و نسبت به مصوبه قبلی %5 افزایش یافته است. حداقل دستمزد حقوق کارگران مبنای محاسبه بسیاری از اقلام حقوقی در کشور است. بعنوان مثال مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد و درصورتی که از این مبلغ کمتر بوده بایستی تا حداقل دستمزد یک کارگر عادی افزایش یابد.

در جدول زیر حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ با اعمال تغییرات آورده شده است:

جدول حقوق ودستمزد سال 99

جدول حقوق ودستمزد سال 99

از جمله موارد دیگری که در تعیین حداقل دستمزد کارگران موثر است حق خوارو بار و حق اولاد است.

- حق خواروبار: حق خوارو بار همان گونه که در مصوبه پیشین مشخص شد همان مبلغ 400 هزار تومان بوده و در مصوبه جدید تغییری نکرده است.

- حق اولاد: حق اولاد با توجه به افزایش حداقل دستمزد به صورت خودکار به مبلغ 191 هزار تومان رسید و نرخ رشد آن% 1/4 است.

با توجه به تغییرات اعمال شده در مصوبه جدید حداقل حقوق کارگر بدون فرزند نسبت به مصوبه قبلی % 8/11 افزایش یافته و به مبلغ 2 میلیون و 711 هزار تومان رسیده است. حداقل حقوق کارگر با یک فرزند 2 میلیون و 902 هزار تومان خواهد بود که به میزان %7/7 رشد داشته است. حداقل حقوق کارگر با یک سال سابقه کار به میزان %8 افزایش یافته و به مبلغ 2 میلیون و 711 هزار تومان رسیده است.

در جدول زیر تغییرات اقلام دستمزد طی دو مصوبه اخیر شورای عالی کار آورده شده است.

جدول حقوق ودستمزد سال 99