بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی + شرایط استفاده

وادا

بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی یکی از الزامات اساسی است چرا که مشاغل ساختمانی جز خطرناک ترین و پرحادثه ترین مشاغل محسوب میگردند و بر طبق آمار کارگران ساختمانی بیشتر از سایر افراد در معرض انواع حوادث قرار می گیرند. قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال 1386 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دو سال بعد به مرحله اجرا رسید. بر اساس این قانون کارگران شاغل در کارهای ساختمانی ازجمله توسعه و ایجاد بنا، تخریب و تعمیرات اساسی ساختمان مشمول استفاده از بیمه کارگران ساختمانی می شوند.

شرایط استفاده از بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی برای استفاده از بیمه تأمین اجتماعی بایستی حتما کارت فنی مهارت داشته باشند. این کارت توسط مراکز فنی حرفه ای صادر می شود و شناسایی کارگران ساختمانی بر اساس همین کارت انجام می گردد. در کارت مهارت فنی سطح مهارت کارگران ساختمانی آورده شده و کارگران بر اساس آن به 3 دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

کارگر درجه 1: به کارگر ماهر و استادکار گفته می شود. کارگر درجه 2: به کارگر نیمه ماهر و کمک استادکار گفته می شود. کارگر درجه 3: به کارگر عمومی اطلاق می گردد.

با توجه به این موضوع که کارگران ساختمانی کارفرما ندارند تعیین دستمزد آن ها توسط نماینده کارگران تعیین می گردد و بستگی به سطح مهارت آن ها دارد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام متقاضیان استفاده از بیمه

متقاضیان استفاده از بیمه کارگران ساختمانی برای ثبت نام با در دست داشتن مدارک زیر بایستی به شعب تأمین اجتماعی مراجعه نمایند و با پرداخت حق بیمه خود مشمول استفاده از این بیمه شوند.  تکمیل فرم ثبت نام  کارت ملی  شناسنامه خود و افراد تحت تکفل  کارت مهارت فنی معتبر و دارای مهلت قانونی

حق بیمه کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی بر اساس قانون تأمین اجتماعی بایستی 7% حق بیمه سهم خود را پرداخت نمایند و پرداخت مابقی حق بیمه از اخذ درصدی از عوارض صدور پروانه ساخت، توسط شهرداری ها فراهم می گردد. محاسبه حق بیمه بر اساس میزان افزایش حقوق و مزایا که توسط شورای عالی کار در هر سال تعیین می گردد، محاسبه می شود. میزان دستمزد کارگران بر اساس سطح مهارت آن ها تفاوت دارد، درنتیجه حق بیمه پرداختی این سه گروه نیز با هم متفاوت می باشد.

حق بیمه سال 99 از قرار زیر است:

حق بیمه کارگر درجه 1: 1.859.680 ریال حق بیمه کارگر درجه 2: 1.725.150 ریال حق بیمه کارگر درجه 3: 1.592.780ریال

خدمات ارائه شده به کارگران ساختمانی بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی

کارگرانی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند می توانند از خدمات زیر بهره مند شوند:  هزینه های مربوط به بیماری ها و حوادث  پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزیی  تحویل پروتز و اورتز  غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت استراحت (چنانچه حوادث ناشی از کار منجر به ایجاد بیماری شده باشد)  هزینه کفن و دفن  پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت  هزینه سفر، فوق العاده سفر و اقامت بیمار

مواردی که مشمول استفاده از بیمه کارگران ساختمانی نمی شوند:

 شهرداری ها  بانک ها  سازمان ها و موسسات دولتی، وزارت خانه ها، سازمان های وابسته به دولت  کارخانجات دارای پروانه بهره برداری  عملیات ساختمانی که با انعقاد قرارداد انجام کار به پیمانکار واگذار می شود  موسسات عمومی غیردولتی

مشاهده سوابق بیمه کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی برای مشاهده سریع سوابق بیمه خود می توانند وارد سامانه سوابق بیمه شوند و از صحت سوابق ثبت شده خود اطمینان حاصل کنند. برای ورود به سامانه سوابق تأمین اجتماعی ثبت نام در این سامانه الزامی است. کارگران ساختمانی بیمه شده می توانند پس از پایان ثبت نام به سوابق بیمه ای خود ازجمله سوابق تلفیقی، کلیه سوابق، سوابق بعد از سال 86 دسترسی پیدا کنند و سوابق خود را بر اساس سال و ماه مشاهده نمایند. همچنین می توانند از طریق کد دستوری USSD و از طریق سرشماره #4* و بدون نیاز به دسترسی به اینترنت وارد سامانه تأمین اجتماعی شوند و سوابق بیمه خود را استعلام بگیرند. مراجعه حضوری به شعب سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از روش های استعلام سوابق بیمه ای کارگران ساختمانی است.

سن بازنشستگی کارگران ساختمانی

بر طبق ماده 10 قانون تأمین اجتماعی کلیه کارگران ساختمانی برای این که بتوانند با 30 روز دریافت مستمری بازنشسته شوند، بایستی حداقل 35 سال سابقه بیمه داشته باشند. این درحالی است که سایر بیمه شدگان این سازمان با داشتن حداقل 30 سال سابقه بیمه می توانند ماهانه 30 روز مستمری بازنشستگی دریافت کنند.