وام ضروری بازنشستگان به چه کسانی تعلق میگیرد؟ (شرایط دریافت و بازپرداخت)

وادا

وام  ضروری بازنشستگان شامل وام ضروری و وام ازدواج فرزندان بازنشستگان از جمله وام هایی است که توسط صندوق بازنشستگی کشوری مدتی است برای بازنشستگان و وظیفه بگیران درنظر گرفته شده است.

وام ضروری بازنشستگان:

صندوق بازنشستگی کشوری طی دو مرحله اقدام به ثبت نام و پرداخت وام ضروری به بازنشستگان نموده است.

ثبت نام مرحله اول وام ضروری:

ثبت نام مرحله اول در مهرماه سال 98 صورت گرفت و به مدت 1 ماه یعنی تا پایان مهرماه ادامه پیدا کرد. مبلغ این وام 7 میلیون تومان بود و تعداد افراد واجد شرایط دریافت وام در مرحله نخست حدود 200 هزار نفر بودند. پرداخت وام ضروری در مرحله اول از ابتدای آبان ماه آغاز شد و حدود 7 ماه به طول انجامید.

در ادامه اطلاعاتی در رابطه با چگونگی و شرایط وام ضروری بازنشستگان در مرحله دوم ارائه خواهیم کرد:

مهلت ثبت نام وام ضروری مرحله دوم:

ثبت نام مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان از اردیبهشت ماه سال جاری شروع شده و به مدت 1 ماه ادامه پیدا کرد.

مبلغ وام ضروری و اقساط آن:

مبلغ وام: 7 میلیون تومان اقساط وام: 36 ماهه کارمزد وام: 4 درصد

چگونگی ثبت نام وام ضروری بازنشستگان:

بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری برای ثبت نام بایستی به سایت صندوق بازنشستگی به آدرس cspf.ir مراجعه نمایند. بازنشستگان به این نکته توجه داشته باشند که در هنگام ثبت نام تمامی موارد مطرح شده در سامانه را با دقت مطالعه کنند.

شرایط متقاضیان دریافت وام ضروری:

بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشور می توانند با توجه به شرایط و ضوابط زیر اقدام به ثبت درخواست وام ضروری دهند: 1. مبلغ وام 7 میلیون تومان است و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که از این حساب حقوق بازنشستگی-وظیفه خود را دریافت می کند، واریز خواهد شد. 2. پرداخت اقساط وام 36 ماهه است و کارمزد آن 4% می باشد. 3. چناچه متقاضیان از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آن ها تنها کم تر از 1 سال گذشته باشد نمی توانند برای دریافت وام اقدام به ثبت نام کنند. 4. وارث ذکوری که از لیست وظیفه بگیری تا سه سال آینده حذف می شود مجاز به ثبت نام در سامانه دریافت وام نیست. 5. درصورتی که برای متقاضیان حکم ترمیم سال جاری صادر نشده مجاز به ثبت نام نخواهند بود. 6. تنها یکی از وارثان وظیفه بگیر می تواند از وام با رضایت سایر وارثان وظیفه بگیر استفاده کند. برای این کار بایستی فرم تعهد وراث را دریافت کند و سایر وراث نیز موارد مربوط به خود را تکمیل نمایند. سپس به همراه تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه آن را به مدیریت صندوق در مرکز استان خود تحویل دهند. 7. توجه داشته باشید که تکمیل فرم تعهد وراث برای وظیفه بگیران بیشتر از یک نفر ضروری است. 8. برای اینکه درخواست متقاضی در لیست متقاضیان وام ضروری قرار بگیرد بایستی فرم تعهد وارث توسط مدیریت های صندوق بازنشستگی تأیید شود. 9. چنانچه وراث صغیر باشد می بایست اصل حکم سرپرستی نیز در هنگام دریافت وام ارائه گردد. 10. شماره تلفن همراه متقاضی حتما بایستی ذکر شود. 11. چنانچه شخص در سامانه ثبت نام کند، ثبت نام حقی برای پرداخت وام برای وی ایجاد نخواهد کرد.

اولویت بندی برای دریافت وام ضروری بازنشستگان:

بعد از اتمام مهلت 1 ماهه ثبت نام سوابق متقاضیان شامل موارد زیر بررسی می گردد: • مجموع وام های دریافتی • بهره مندی از سایر تسهیلات • میزان حقوق

سپس واجدین شرایط به ترتیب اولویت (کمترین میزان حقوق دریافتی) و (کم ترین مجموع وام) و بر اساس میزان اعتبار که از سوی بانک صادرات برای پرداخت وام اختصاص یافته است نوبت دهی می شوند و واجدین شرایط تعیین می گردند. متقاضیان می توانند جهت اطلاع از این موضوع که آیا مشمول دریافت وام ضروری می شوند یا خیر به سایت صندوق بازنشستگی کشور مراجعه نمایند و اطلاعات لازم شامل شماره دفترکل، شماره ملی و شماره حساب خود را وارد نموده و اقدام به جستجو کنند.

چگونگی پرداخت وام 7 میلیونی به مشمولین دریافت وام

وام ضروری 7 میلیون تومانی در طول مدت زمان هفت ماه پرداخت می گردد و کسانی که دارای اولویت های اول هستند در ماه های نخست از این تسهیلات بهره مند خواهند شد.

وام ازدواج فرزندان بازنشستگان

از جله وام های دیگری که صندوق بازنشستگی کشوری در راستای حمایت از بازنشستگان پرداخت می نماید وام ازدواج فرزندان بازنشستگان است. فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان می توانند از تسهیلات ارائه شده استفاده کنند. بر طبق اعلام صندوق بازنشستگی این سومین مرحله ثبت نام برای ارائه تسهیلات به فرزندان بازنشستگان است و این تسهیلات در حداکثر 1000 فقره به مبلغ 20 میلیون تومان به واجدین شرایط پرداخت می شود. که البته لازم به یادآوری است که شرایط این وام از وام ازدواج سال 99 متفاوت است.

مبلغ وام و تعداد اقساط مبلغ وام: 20 میلیون تومان اقساط وام: 60 ماهه (5 سال) سود وام : 10% مبلغ اقساط ماهانه: 418 هزار تومان

مهلت ثبت نام وام ازدواج متقاضیان می توانند از تاریخ سوم خرداد ماه تا 20 خرداد به سایت cpsf.ir مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و ارسال اینترنتی مدارک خود اقدام کنند.

شرایط ثبت نام برای دریافت وام

1. متقاضیان در صورتی که تاریخ عقدشان از ابتدای فروردین ماه 98 تا 31 اردیبهشت ماه 99 باشد مشمول دریافت وام ازدواج می شوند. همچنین افرادی که در دوره های قبلی موفق به دریافت وام نشده اند چنانچه تاریخ عقدشان در بازه زمانی ذکر شده باشد، می توانند اقدام به ثبت نام کنند. 2. حداقل حقوق خالص دریافتی اردیبهشت ماه مشمولین دریافت وام، نباید کم تر از یک میلیون تومان باشد. 3. تمامی وظیفه بگیران همسر و بازنشستگان مشمول دریافت وام ازدواج هستند. 4. دریافت وام صرفا به ازدواج اول فرزند و یا نوه تحت تکفل تعلق می گیرد. 5. چنانچه وظیفه بگیران تک ورثه ای سن بالاتر از 80 سال داشته باشند مشمول دریافت وام نمی شود. 6. بازنشستگانی که از این تسهیلات قبلا بهره مند شده اند امکان استفاده از وام برای سایر فرزندانشان را ندارند.

در زمان ثبت نام متقاضیان به موارد زیر توجه داشته باشند:

 در بخش ((مشخصات متقاضی)) حتما بایستی شماره تلفن همراه ذکر شود.  در زمان ثبت نام بارگذاری تصویر شناسنامه، کارت ملی شخص بازنشسته و فرزند وی و همچنین تصویر 4 صفحه اول عقدنامه در بازه زمانی 1/1/98 تا 31/2/99 الزامی است.  متقاضیان به این نکته توجه داشته باشند که ثبت نام در سامانه حقی برای دریافت وام ایجاد نمی کند. پس از پایان مهلت ثبت نام بررسی ها و اولویت بندی لازم برای پرداخت وام انجام می شود و واجدین شرایط دریافت وام تعیین شده و سپس اسامی آن ها در سامانه اعلام می شود.