وام 100 میلیونی بانک رفاه چه شرایطی دارد؟

وادا

وام 100 میلیونی بانک رفاه یا طرح سودمند بانک رفاه طرحی است که بواسطه آن بانک تسهیلات با نرخ سود حداقلی در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. متقاضیان می توانند ضمن دریافت سود سپرده تا سقف 100 میلیون تومان از بانک رفاه وام دریافت کنند.

تسهیلات سودمند بانک رفاه

بانک رفاه کارگران به پشتوانه سرمایه گذاری درحساب بلند مدت (یک ساله) تسهیلات با نرخ سود حداقل 2% به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می کند.

سقف وام سودمند بانک رفاه

سقف تسهیلات سودمند بانک رفاه تا 100میلیون تومان است. متقاضیان دریافت وام ابتدا بایستی اقدام به سپرده گذاری کنند سپس می توانند به میزان 80 تا 100 درصد سپرده خود وام دریافت کنند. در واقع در این طرح مدت زمان بازپرداخت وام از سوی متقاضی تعیین می گردد و میزان وام دریافتی به مقدار سپرده گذاری بستگی دارد. حداقل مقدار سپرده گذاری برای مشتریان حقیقی 5 میلیون تومان و این مبلغ برای اشخاص حقوقی 10 میلیون تومان است.

در جدول زیر میزان تسهیلات، سود سپرده، سود تسهیلات و مدت زمان اقساط وام آورده شده است:

وام 100 میلیونی بانک رفاه چه شرایطی دارد؟

نرخ سود و اقساط تسهیلات بانک رفاه

نرخ سود تسهیلات بین 2 تا 7 درصد است. مدت زمان بازپرداخت وام در سه قالب 12 ماهه، 24ماهه و 36 ماهه است که خود مشتری می تواند این زمان را تعیین کند.

واگذاری دریافت تسهیلات چنانچه شخص دارنده وام بخواهد امتیاز تسهیلات خود را واگذار کند، امکان واگذاری فقط به بستگان درجه 1 (مشتریان حقیقی) و یا کارکنان (مشتریان حقوقی) وجود دارد.

ضمانت دریافت وام 100 میلیونی بانک رفاه

سپرده ای که متقاضی برای دریافت وام در بانک رفاه دارد به عنوان وثیقه بلوکه خواهد شد. گیرنده وام تا قبل از تسویه کامل امکان برداشت سپرده را نخواهد داشت. چناچه مبلغ سپرده به گونه ای باشد که اصل و فرع تسهیلات را پوشش دهد، برای دریافت وام نیازی به معرفی ضامن نیست.

شرایط وام 50 میلیونی خرید کالا

بانک رفاه در قالب طرحی تحت عنوان طرح رفاه به افراد زیر وام کالا می دهد: - مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت کنند. - افراد حقیقی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند.

سود تسهیلات کالا و مدت زمان بازپرداخت

سقف تسهیلات 50 میلیون تومان است و مدت زمان بازپرداخت اقساط 36 ماهه است. برای دریافت این وام نیازی به داشتن سپرده و ایجاد میانگین حساب نیست.

وام های زیر از جمله سایر تسهیلات بانک رفاه هستند:

 کمک هزینه ازدواج: برای دریافت این وام بایستی متقاضیان در سامانه وام ازدواج اقدام به ثبت نام نمایند و سپس در قسمت انتخاب بانک، بانک رفاه را معرفی کنند.

 وام ودیعه مسکن: برای دریافت این وام باید رهن نامه مسکن و اجاره را به بانک ارائه دهند.

 کمک هزینه تحصیلی: برای دریافت این وام مدارک تحصیلی فرد مورد نیاز است.