تامین اجتماعی اصفهان و آدرس کارگزاری های شهر اصفهان

وادا

سازمان تامین اجتماعی اصفهان، به آدرس اینترنتی Isfahan.tamin.ir به بیمه شدگان خود خدمات غیرحضوری ارائه می دهد. متقاضیان برای بهره وری از خدمات غیر حضوری بایستی به سایت تأمین اجتماعی اصفهان وارد شوند.

این استان از جمله استان های پیشتاز در حذف لیست های کاغذی حق بیمه در کشور بوده است. هم اکنون کارفرمایان تمامی کارگاه های استان اصفهان لیست کارکنان خود را از طریق اینترنت و بدون نیاز به مراجعه حضوری پرداخت می کنند.

لیست و آدرس کارگزاری های شهر اصفهان در زیر آورده شده است:

اداره کل بیمه تامین اجتماعی اصفهان آدرس: اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل کلیسا حضرت لوقا، کدپستی ۸۱۲۳۷۷۵۷۱۱ تلفن مستقیم: ۳۲۳۶۷۵۰۷ نمابر: ۳۲۳۶۸۱۳۵ بارزسی: ۳۲۳۶۷۲۵۱ حراست: ۳۲۳۴۲۲۹۲ کارگزاری‌ها: ۳۲۳۷۰۷۵۸

شماره 67 شعبه 1 اصفهان آدرس: خیابان سجاد، جنب زیرگذر گلستان شهداء شماره تلفن: 36617525 – 36621698

شماره 35 شعبه 2 تامین اجتماعی اصفهان آدرس: خیابان امام خمینی، بین چهارراه امام رضا و خانه اصفهان، جنب ایران خودرو، طبقه زیرین ساختمان شماره تلفن: 33325456- 33334786

شماره 22 شعبه 3 اصفهان آدرس: میدان احمد آباد، ابتدای خیابان شهید مفتح، جنب بانک ملی شماره تلفن: 32274584- 22745303

شماره 5 شعبه 4 اصفهان آدرس: دروازه دولت، ساختمان جهان نما، طبقه دوم شماره تلفن: 32121084- 32121083

شماره 120 شعبه 5 اصفهان آدرس: سه راه سیمین، بلوار کشاورز، نرسیده به مسجد انبیاء شماره تلفن: 37769550

عناوین میز خدمت غیر حضوری تامین اجتماعی اصفهان

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی، فیش حقوقی مستمری بگیران،‌ پرداخت غیر حضوری برگه پرداخت، لیست- صدور برگ پرداخت،‌ نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی،‌ نوبت دهی اینترنتی شعب،‌ نمایش بدهی کارفرمایان،‌ پورتال درمان، سامانه حکم مستمری بگیران، اعتراض کارفرمایان و بیکه شدگان، درخواست دفترچه غیرحضوری، درخواست بازنشستگی، کمک هزینه ازدواج،‌کمک هزینه بارداری، اعلام درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور، غرامت دستمزد بیماری،‌ کمسیون های پزشکی، اعلام سابقه به موسسات، اپلیکیشن تامین اجتماعی من، کمک هینه پروتز و اروتز، پرسش و پاسخ و...