2 روش اصلاح اشتباه در سابقه بیمه تامین اجتماعی

وادا

اصلاح اشتباه در سابقه بیمه برای بیمه شدگان تامین اجتماعی به دو شیوه حضوری و غیر حضوری امکان پذیر شده برای این امر ابتدا لازم است از میزان و صحت سابقه خود مطمئن باشیم.

اهمیت تصحیح و تغییر اشتباه در سابقه بیمه تامین اجتماعی 

داشتن سابقه بیمه و درستی درج آن توسط کارفرما همواره یکی از اصلی ترین مسائل مورد توجه بیمه شدگان بوده است زیرا که در هنگام استخدام داشتن سوابق بیمه ای یکی از مهم ترین گزینه هاست. همچنین برای بهره مندی از خدمات درمانی بیمه شدگان به سوابق خود نیازمند هستند و بازنشستگی افراد نیز بر اساس سابقه بیمه ایشان محاسبه می گردد.

در صورتی که سابقه بیمه بدرستی اعمال نشده باشد و کسری در رد کردن آن توسط کارفرما و یا اشتباه در سابقه بیمه وجود داشته باشد، بیمه شدگان می توانند از طریق دو روش زیر نسبت به اصلاح آن اقدام کنند:

1. تصحیح اشتباه در سابقه بیمه با مراجعه به سامانه غیر حضوری تأمین اجتماعی

در سامانه غیرحضوری تأمین اجتماعی بخشی برای سوابق بیمه در نظر گرفته شده است. مشاهده سریع سوابق بیمه تامین اجتماعی بیمه شدگان با مراجعه به این قسمت امکانپذیر است.

بیمه شدگان پس از ورود به سامانه تأمین اجتماعی از طریق منویی که برای آن ها درنظر گرفته شده، می توانند وارد قسمت خدمات سابقه شوند. در قسمت خدمات سابقه قسمتی تحت عنوان کلیه سوابق برای بیمه شدگان وجود دارد. در این بخش تمامی سوابق بر اساس نام شعبه، نام کارگاه، شماره کارگاه و ماه های پرداخت شده سابقه به بیمه شدگان نشان داده می شود. از گزینه های دیگر این قسمت اعتراض به سابقه دارای کسری کارکرد یا اشکال و همچنین اعتراض به سوابق ناموجود است، که در صورت وجود هر گونه مشکل شخص می تواند از این طریق اعتراض خود را وارد کند.

• بخش اعتراض به سابقه دارای کسری کارکرد یا اشکال:

در این قسمت بیمه شده می تواند تمامی سوابق بیمه خود را مشاهده نماید. در صورتی که سابقه بیمه اشتباه وارد شده بر روی بخش ویرایش اطلاعات کلیک کرده و در قسمت های مشخص شده تعداد صحیح روز کارکرد خود را وارد نماید. در مرحله آخر اعتراض خود را تأیید و ارسال کند. بیمه شدگان به خاطر داشته باشند که امکان ارسال درخواست مجدد تا زمان رسیدگی به درخواست های ثبت شده وجود نخواهد داشت.

• بخش اعتراض به سوابق ناموجود:

اگر سوابق بیمه شده به طور کامل ثبت نشده باشد، وی می تواند بر روی گزینه اعتراض به سوابق ناموجود کلیک کرده و اعتراض خود را وارد نمایند. در سامانه غیرحضوری بخشی بعنوان تأمین اجتماعی من در نظر گرفته شده که بیمه شدگان می توانند با مراجعه به این قسمت وضعیت آخرین درخواست های خود را پیگیری و مشاهده کنند و از این طریق از نتیجه اعتراض ثبت کرده خود مطلع شوند.

توجه: بیمه شدگان همچنین می توانند از طرق دیگر نیز سوابق بیمه ای خود را چک کنند. ازجمله:

• از طریق نصب نرم افزار تأمین اجتماعی من: بیمه شدگان با نصب این اپلیکیشن از آخرین تعداد روز کارکرد سابقه و همچنین آخرین دستمزد خود به راحتی مطلع شده و در صورت وجود هر گونه اشتباه در سابقه بیمه نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

• از طریق کد دستوری USSD (سرشماره #4*): بیمه شدگان براحتی می توانند با واردکردن کد ملی خود سابقه بیمه را با استفاده از تلفن همراه خود مشاهده و استعلام نمایند.

2. مراجعه به شعب تأمین اجتماعی:

چنانچه کارفرما سابق بیمه فرد را اشتباه وارد کند، فرد بیمه شده حقوق ماه خود را به صورت کامل دریافت نخواهد کرد. بطور مثال در صورتی که در لیست بیمه یک ماه فقط 20 روز برای شخص بیمه شده ثبت شده باشد، حقوق و مزایای فرد نیز به میزان همان 20 روز محاسبه می گردد. در این صورت بیمه شده برای درخواست اصلاح اشتباه در سابقه بیمه خود بایستی به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کند.

مدارک لازم

بیمه شده بایستی در هنگام مراجعه اسناد و مدارک خود شامل فیش حقوقی، قرارداد کار، لیست حضور و غیاب را به شعبه ارائه کرده و فرم ادعای سابقه را تکمیل کند. سازمان تأمین اجتماعی مدارک ارائه شده را بررسی خواهد کرد و همچنین از محل کار بیمه شده در صورت نیاز بازرسی می کند. سپس موضوع در کمیته ادعای سابقه مطرح شده و در صورت تأیید به کارفرما نامه ای مبنی بر واریز حق بیمه ایام مذکور ابلاغ خواهد شد و سوابق بیمه فرد محاسبه میگردد.

توجه: همچنین چنانچه بازرسان سازمان تأمین اجتماعی به صورت دوره ای کارگاه بیمه شده را بازرسی کرده باشند می توانند با تأیید کارکرد بیمه شده از بازرسی قبلی تا بازرسی جدید، سوابق جامانده بیمه شده را اصلاح کرده و برای کارفرما بدهی ایجاد کنند. در این صورت دیگر نیازی به مراجعه حضوری به منظور تصحیح اشتباه در سوابق بیمه نخواهد بود.