تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه چگونه است؟

وادا

اگر شما هم بیمه شده تامین اجتماعی هستید شاید در خصوص تکمیل سوابق بیمه به صورت کسری از ماه شنیده باشید. اما این طرح برای کدام افراد است و چگونه می توانید روزهایی که در ماه کسری سابقه بیمه دارید را پر کنید؟

در واقع این طرح مختص افرادی است که به صورت پاره وقت و حداقل یک روز در ماه در جایی خدمت کرده و برای آنها سابقه بیمه رد شده باشد. فرض کنید به تازگی شغلی پاره وقت پیدا کرده اید که تنها سه روز در هفته در آنجا مشغول هستید و تنها برای این 3 روز برای شما بیمه رد می شود. اگر بخواهید سوابق بیمه خود را تکمیل کنید می توانید به تعداد روزهایی که بیمه رد نمی شود سوابق بیمه را خودتان پرداخت کنید.

نکته ای که وجود دارد این است که طرح از زمان ثبت درخواست شما به بعد می باشد یعنی اگر در ماه ها و سالهای گذشته در جایی به صورت پاره وقت مشغول بوده اید امکان تکمیل سوابق بیمه آنها وجود ندارد. اما به محض ثبت درخواست در سامانه تامین اجتماعی و تایید سازمان می توانید حق بیمه پرداخت نشده روزهای های آینده را با پرداخت حق بیمه تکمیل کنید.

مشاهده سریع سوابق بیمه با کارمند

[maxbutton id="1"]

به همین منظور کلیه افرادی که درخواست تکمیل سوابق بیمه به صورت کسری از ماه را دارند پس از انعقاد قرارداد و درصورت وجود کسری از ماه (سابقه) می توانندحق بیمه مربوطه را پرداخت  و سوابق ماهانه خود را تکمیل  کنند.

همانطور که گفتیم محاسبه کسری از ماه صرفا برای ماه هایی محاسبه خواهد شد که حداقل یک روز کارکرد (بیمه اجباری) داشته باشند و برای ماه های فاقد کارکرد (سابقه صفر) محاسبه ای صورت نمی پذیرد.

مهلت پرداخت حق بیمه نیمسال اول تا اسفند ماه و مهلت پرداخت حق بیمه نیمسال دوم تا مرداد ماه می باشد.


ضوابط و شرایط برای تکمیل سوابق بیمه کسری از ماه

♦ ماده 1: افرادی که به صورت پاره وقت (کسری از ماه) در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارند و برای آنان سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده است، در صورت تمایل می توانند با توجه به مقررات این آئین نامه، درخواست خود مبنی بر پرداخت حق بیمه کسری از ماه را ارائه و با انعقاد قرارداد، سوابق پرداخت حق بیمه خود را تکمیل نمایند. تبصره: ارائه درخواست، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه کسری از ماه صرفاً در زمان حیات بیمه شده امکان پذیر است و پذیرش درخواست تحت هیچ شرایطی از بازماندگان مجاز نخواهد بود.

♦ ماده 2: حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه تکمیل سوابق کسری از ماه برای مردان و زنان 50 سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود. تبصره: کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.

♦ ماده 3: متقاضی مشمول این آئین نامه در صورت استمرار بیمه پردازی و داشتن کارکرد روزانه متناوب در هر سال می تواند با یک مرتبه ارائه درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل سوابق آینده خود اقدام نمایند و نیازی به تجدید قرارداد جهت سال های آتی نخواهد بود. تبصره1: در صورت ایجاد وقفه بیش از یک سال در پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه، پذیرش درخواست مجدد منوط به احراز شرط سنی 50 سال و سایر شرایط مقرر در این آئین نامه خواهد بود. تبصره2: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت درخواست، استحقاق یا عدم استحقاق بیمه شده را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به سازمان نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید، مشروط بر اینکه از تاریخ ثبت درخواست تا انعقاد قرارداد از مدت سه ماه تجاوز ننماید.

♦ ماده 4: مشمولین این آئین نامه مجاز به پرداخت حق بیمه کسری از ماه خود برای اولین بار حداکثر از تاریخ ثبت درخواست به بعد خواهند بود و کسری سوابق گذشته مربوط به قبل از اولین درخواست به هیچ عنوان ملاک عمل و مشمول پرداخت نخواهد بود.

♦ ماده 5: در راستای درخواست ارائه شده و قرارداد منعقده، متقاضی میبایست از ابتدای آذرماه ماه لغایت پایان بهمن ماه هرسال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه نخست و از ابتدای خردادماه سال بعد لغایت پایان مرداد ماه همان سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه دوم به صورت یکجا اقدام نمایند. تبصره: در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید، امکان پذیرش سوابق ناشی از آن میسر نخواهد بود و مبلغ پرداختی می‏بایست عیناً به وی مسترد گردد.

♦ ماده 6: سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آئین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی و همچنین بابت حمایت‏های موضوع بندهای "الف" و "ب" ماده (3) قانون (به استثناء پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) مجموعاً 27% می‏باشد. تبصره1: : پرداخت 3% حق بیمه مربوط به حمایت‏های موضوع این ماده بر اساس ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بر عهده دولت خواهد بود. تبصره2: سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه کسری از ماه با توجه به عدم اشتغال بیمه شده در این مدت به عنوان سوابق سخت و زیان آور ملاک عمل نخواهد بود.

♦ ماده 7: دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه عبارت است از همان دستمزد روزانه ماهی که سابقه آن به اعتبار پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه ایجاد شده است، مربوطه مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نباشد.

♦ ماده 8: در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نموده و یا می‏نماید، چنانچه محرز گردد که همزمان به نحو دیگری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی و یا عناوین مشابه نزد سایر صندوق های بیمه ای می‏باشد، وجه پرداختی در دوره همپوشانی می‏بایست عیناً به وی مسترد و سوابق ایجادی ناشی از آن حذف گردد. دوره پرداخت همزمان حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر صندوق‏های بیمه‏ای می‏باشند، مبالغ پرداختی در دوره همپوشانی میبایست عیناً مسترد و سوابق ایجادی ناشی از اجرای این آئین‏نامه حذف ‏گردد.

این آئین نامه در 8 ماده و 7 تبصره به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‏باشد.


برای درخواست غیرحضوری تکمیل سوابق بیمه کسر از ماه می توانید به آدرس es.tamin.ir  مراجعه کنید. پیش از درخواست باید ابتدا در سایت تامین اجتماعی ثبت نام کنید برای آشنایی با نحوه ثبت نام در سایت تامین اجتماعی این مطلب را بخوانید.

اگر پیش از این در سایت تامین اجتماعی ثبت نام کرده اید کافیست وارد سایت شوید و از پنل کاربری خود و از منو سایت به بخش  بیمه‏ شدگان >> امور بیمه‏ شدگان ‏>> تکمیل سوابق بیمه کسری از ماه بروید.

نحوه تکمیل سوابق بیمه کسری از ماه

در این مرحله بر روی دکمه سبز رنگ مشاهده آئین ‏نامه قرارداد بزنید و پس از خواندن موارد آن دکمه سبز رنگ موافقم را کلیک کنید.

شرایط تکمیل سوابق بیمه کسری از ماه
شرایط تکمیل سوابق بیمه کسری از ماه

در این مرحله اطلاعات هویتی شما نمایش داده می شود. در صورتیکه مورد تایید است با انتخاب گزینه اطلاعات هویتی صحیح است و زدن دکمه سبز رنگ تائید و ادامه به مرحله بعد بروید.

اطلاعات هویتی در تکمیل سوابق

در این مرحله جزئیات احراز یا عدم احراز شرایط مقرر جهت انعقاد قرارداد برای شما نمایش داده می شود. در صورت تمایل و کلیک بر روی گزینه مشاهده جزئیات می توانید از جزئیات آن مطلع شوید.

تکمیل سوابق بیمه
شرایط تکمیل سوابق بیمه کسری از ماه

در این مرحله لازم است جهت انعقاد قرارداد با تائید گزینه ی اطلاعات مرتبط با آئین‏ نامه و مفاد قرارداد مطابق تصویر ذیل اقدام نموده و دکمه سبزرنگ انعقاد قرارداد را بزنید.

با کلیک بر روی کلید "مشاهده قرارداد" امکان مشاهده، چاپ و یا دانلود فایل قرارداد تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه میسر می‏ باشد.  پس از انجام این مرحله پیامکی حاوی اطلاعات مربوط به شماره و تاریخ ثبت قرارداد برای شما ارسال خواهد شد.

انعقاد قرارداد تکمیل سوابق بیمه کسری از ماه