خدمات و مراکز تامین اجتماعی خراسان رضوی و مشهد

وادا

تامین اجتماعی خراسان رضوی با راه اندازی سامانه اینترنتی به آدرس razavi.tamin.ir میز خدمات غیرحضوری را در اختیار مراجعه کنندگان خود قرار داده است. متقاضیان با ورود به این قسمت می توانند از خدمات ارائه شده بهره مند گردند.

آخرین خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی خراسان رضوی

سید محسن نظام خیرآبادی (مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی) اعلام کرد که بیمه شدگان برای ثبت درخواست خدمات و تعهدات کوتاه مدت خود از قبیل غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز و کمک هزینه ازدواج می توانند به سامانه غیرحضوری مراجعه نمایند. در این سامانه راهنمای استفاده از خدمات نیز قرار گرفته است. بازنشستگان برای درخواست بازنشستگی خود نیازی به مراجعه حضوری ندارند و تاریخ ترک کارشان که در لیست حق بیمه آورده شده است بعنوان تاریخ بازنشستگی آن ها درنظر گرفته می شود.

همچنین علاوه بر امکانات گفته شده امکان مشاهده سریع سوابق بیمه نیز از طریق ارتباط این سامانه با سامانه کل تامین اجتماعی برای استان خراسان رضوی فراهم آمده است.

جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی

تعداد بیمه شدگان اصلی این استان حدود 895 هزار نفر و تعداد مستمری بگیران بیش از 221 هزار نفر است که با اضافه کردن افراد تحت تکفلشان این جمعیت به 2 میلیون و 816 هزار نفر می رسد.

آدرس شعب و کارگزاری های مشهد در زیر آورده شده است

دفتر کارگزاری بیمه تامین اجتماعی شعبه 1 آدرس: مشهد، بلواربعثت، ابتدای بلوار ناصرخسرو، پلاک 92 شماره کارگزاری: 85 تلفن: 051-38451540 فکس: 051-38453952

دفتر کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی شعبه 2 آدرس: مشهد، خیابان شهید هاشمی نژاد، جنب هاشمی نژاد 19 شماره کارگزاری: 43 تلفن: 051-32222543 فکس: 051-32244471

دفتر کارگزاری بیمه تامین اجتماعی خراسان رضوی شعبه 3 آدرس: مشهد، بلوار شهید صیاد شیرازی، صیاد 8، نبش سرو12، جنب مسجد امام صادق (ع) شماره کارگزاری: 31 تلفن: 051-38927765 فکس: 051-38927765

دفتر کارگزاری بیمه تامین اجتماعی شعبه 4 آدرس: خیابان ملک الشعرای بهار، خیابان بستان، پلاک6 شماره کارگزاری: 75 تلفن: 051-38521797 فکس: 051-38521797

دفتر کارگزاری بیمه تامین اجتماعی خراسان رضوی شعبه 5 آدرس: مشهد، بلوار مصلی، مصلی3 ، پلاک 50 شماره کارگزاری: 140 تلفن: 051-33654328 فکس: 051-33690370

دفتر کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی شعبه 6 آدرس: مشهد، بلوار صد متری حد فاصل میدان امام حسین و پل فجر، مقابل پارک فجر، جنب شعبه 6 تأمین اجتماعی مشهد شماره کارگزاری: 141 تلفن: 051-37340601 فکس: 051-37340601