مشاغل سخت و زیان آور

لیست مشاغل سخت و زیان آور سال 1402

مشاغل سخت و زیان آور به کارهایی گفته شده که در آن عوامل شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی محیط کار استاندارد نیست و کارگر در اثر اشتغال تحت تنش های جسمی و روحی که منجر به بروز بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن می شود، قرار می گیرد.

بر این اساس قانون گذار در راستای حمایت از این طبقه، این گونه مشاغل را تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی نموده است و با در نظر گرفتن تمهیدات فنی، مهندسی و بهداشتی سعی در کاهش و یا حذف سختی کار مشاغل را دارد.

انواع مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند:

گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری به ماهیت شغل وابستگی داشته اما چنانچه کارفرما تمهیدات ایمنی و بهداشتی را بکار بگیرد می توان سختی این مشاغل را حذف نمود.

گروه ب: این دسته مشاغلی هستند که ماهیتا سخت و زیان آور هستند و در صورت به کارگیری تمهیدات بهداشتی و ایمنی و تدابیر مناسب سختی کار کاهش می یابد ولی سخت و زیان آوری این مشاغل حذف نمی شود.

مشاهده سریع سوابق بیمه با کارمند

نصب کارمند

لیست مشاغل سخت و زیان آور

شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار فهرست مشاغلی را تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور تهیه کرده و سپس این لیست به تصویب وزارت کار و بهداشت رسیده است.

-کار در معدن: اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که منجر می شود کارگر در راهرو های سرپوشیده و تونل ها به استخراج بپردازد.

-کار استخراج: هر گونه مباشرت یا نظارتی که ایجاب می کند کارگر در میله ها، راهروها و تونل های معدن مشغول فعالیت باشند اعم از جدا کردن یا منفجر کردن مواد از سطح کار، حمل موادی که بر اثر انفجار ایجاد شده، اداره تاسیسات آب و برق در داخل معدن

-کار در مخازن سربسته، حفر قنات ها، چاه ها و فاضلاب ها

-کار مستمر در مجاورت کوره های ذوب به گونه ای که کارگر در معرض بخارات زیان آور و حرارت باشد، همچنین تخلیه و حمل مواد مذاب از این کوره ها

-کارگران مشغول به کار در کارگاه های سالامبورسازی، دباغی و روده پاک کنی و کارگرانی که به طور مستمر در گندابروها، جمع آوری و حمل و دفن زباله شهری مشغولند.

-کارگران مشغول به کار در واحدهای دامداری و طیور که به طور مستمر در جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود کار می کنند.

-اشخاصی که به طور مداوم و مستمر در ارتفاع بیش از 5 متر و در فضاهای باز بر روی داربست، اتاقک های متحرک و دکل ها کار می کنند.

-افرادی که بر روی خطوط و پست های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلوولت و بالاتر از آن در حال فعالیت هستند.

-مشاغل پخت آسفالت دستی، قیرپاشی، شن پاشی و مالچ پاشی

-افرادی که در مخازن مشغول جوشکاری هستند.

-کار با مواد رادیواکتیو و قرار گرفتن در معرض پرتوهای یون ساز و مشاغلی که بدلیل در معرض اشعه قرار گرفتن، زمینه ابتلا به بیماری در آن ها وجو دارد.

-کار در مکان های با فشار زیاد مانند کار غواصی

-آتش نشانی

-کار سم پاشی مزارع، باغات و همچنین ضدعفونی کردن طویله ها، مرغداری ها

-کارهایی که منجر به کری کارگر و ایجاد بیماری های گوش می شود.

-کار در مشاغلی که حشره کش و سم تولید می کنند.

-خبرنگاری

-کار با وسایلی که دارای ارتعاش هستند و برای سلامتی کارگران مشکلاتی را ایجاد می کند.

-شاغلین در ندامتگاه ها و زندان ها

-افرادی که در مراکز روان درمانی مشغول به فعالیت هستند و با بیماران روانی در ارتباطند

-رانندگان مسافربری درون شهری و برون شهری، حمل و نقل بار، رانندگان وزارت راه و شهرسازی در جاده ها

-کارشناس علوم آزمایشگاهی، فوریت های پزشکی، مامایی و هوشبری و زیرمجموعه آن ها

نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور

کارگر، کارفرما، وزارت بهداشت، تشکل های کارگری و کارفرمایی، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی می توانند در مقام متقاضی سختی کار درخواست دهند. سپس کمیته کارشناسان تشکیل می گردد و به بررسی سوابق و شرایط محیط کار می پردازد. در آخر مدارک ارائه شده بایستی توسط کمیته استانی تأیید گردد.

قوانین تأمین اجتماعی در کارهای سخت و زیان آور

در ادامه به بررسی شرایط کاری و قوانین سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مشاغل سخت و زیان آور می پردازیم. این قوانین با قوانین وضع شده برای مشاغل عادی دارای تفاوت هایی است:

 • ساعت کاری:

بر طبق ماده 52 قانون کار، ساعت کاری در مشاغل سخت و زیان آور نباید از 6 ساعت در روز (36 ساعت در هفته) تجاوز کند. هدف از این کار حمایت از سلامت کارگر در طول اشتغال است.

 • اضافه کاری:

بر اساس ماده 61 قانون کار، اضافه کاری در این مشاغل ممنوع است.

 • مرخصی:

مرخصی سالیانه در نظر گرفته شده برای مشاغل سخت و زیان آور پنج هفته است. بهتر است استفاده از مرخصی در دو نوبت و در پایان هر شش ماه یک بار حتی الامکان صورت بگیرد.

 • اشتغال زنان:

براساس ماده 75 قانون کار، اشتغال در کارهای سخت و زیان آور برای زنان ممنوع است.

 • نوجوانان 15 تا 18 سال:

بر طبق ماده 83 قانون کار، ارجاع کارهای سخت و زیان آور به نوجوانان 15 تا 18 سال ممنوع است.

 • حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور:

چنانچه کارگر در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشد، به ازای هر سال که حق بیمه خود را پرداخت می کند، یک و نیم سال سابقه بیمه برای وی در نظر گرفته می شود.

در صورتی که کارگر هم در مشاغل سخت و زیان آور و هم در مشاغل عادی کار کرده باشد، به ازای هر سال کارسخت، 1.5 سال برای وی درنظر گرفته می شود.

در این مشاغل کارفرما موظف است که علاوه بر 23% حق بیمه مشاغل عادی، 4% حق بیمه اضافی برای این مشاغل پرداخت نماید. بنابر آنچه گفته شد سهم کارفرما در این مشاغل 27% است.

به این نکته توجه داشته باشید در مورد افرادی که قبل از سال 83 در این مشاغل مشغول به کار بوده اند، علاوه بر 4% اضافی حق بیمه، 4% دیگر نیز افزوده می شود و در مجموع سهم پرداختی کارفرما به 31% می رسد.

 • بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور:

در مشاغل سخت و زیان آور مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد، کارگران چنانچه حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، بدون در نظر گرفتن شرط سنی می توانند درخواست خود را به اداره کار و امور اجتماعی استان ها مطرح کنند تا در کمیته های استانی بررسی گردد.

در ادامه منظور از متوالی و متناوب بودن اشتغال در این کارها را توضیح خواهیم داد:

ایام زیر در صورتی که در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور قرار بگیرند بعنوان سابقه اشتغال در نظر گرفته می شوند:

 • تعطیلات رسمی
 • تعطیلات هفتگی
 • روزهای استفاده از مرخصی استحقاقی
 • ایام استفاده از مرخصی بدلیل فوت پدر، مادر، همسر و یا مرخصی ازدواج به مدت 3 روز ( در این مدت مشمول دریافت دستمزد هستند)
 • ایام استفاده از استراحت پزشکی یا مرخصی استعلاجی

چنانچه در فواصل اشتغال ایام زیر قرار بگیرد منجر به زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت نمی شوند:

 • دوران خدمت سربازی به شرطی که بیمه شده حداکثر تا دو ماه بعد از خدمت به کار سابق خود برگردد و یا مشغول به کار در مشاغل سخت دیگری شود.
 • ایام خدمت در جبهه
 • ایامی که کارگاه به طور موقت بر اثر عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و … تعطیل می شود و این تعطیلی از اراده کارفرما و کارگر خارج باشد.
 • ایام استفاده از بیمه بیکاری (در صورتی که بیمه شده بلافاصله بعد از اتمام این دوران مشغول به کار در مشاغل سخت شود)
 • دوران اسارت سیاسی به گونه ای که بیمه شده بعنوان آزاده شناخته شود

موارد زیر اگر در فواصل کارهای سخت و زیان آور قرار بگیرند باعث تناوب در شغل شده و توالی اشتغال از بین می رود:

 • بیکاری بدون دریافت بیمه بیکاری
 • بیمه اختیاری
 • اشتغال در حرف و مشاغل آزاد
 • استفاده از مرخصی بدون حقوق
 • اخراج، بازخرید و استعفا
 • غیبت غیرموجه بیشتر از ده روز که منجر به اخراج موقت یا دائم شود
 • اشتغال در کارهای عادی

نکات مهم در خصوص مشاغل سخت و زیان آور

اگر شغل شما در میان مشاغلی که به عنوان مشاغل سخت و زیان آور در بالا ذکر شد نبود باید بدانید که:

۱- مسئولیت تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی می باشد.

۲- شما می توانید به سایت مربوطه و یا به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مراجعه و نسبت به تکمیل فرم شماره یک اقدام تا پرونده برابر مقررات در کمیته استانی مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود فرم شماره یک مشاغل سخت و زیان آور

۳- در مشاغل سخت و زیان‌آور کارگر به تناسب کاری که انجام می‌دهد در طول یک سال کاری برای آنان یک سال‌ونیم کار محسوب می‌شود، ولی در برخی از واحد‌های کار، اضافه‌کاری با توافق میان کارگر و کارفرما صورت می‌پذیرد.

در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور قید شده است که در مشاغل دشوار هیچ اجباری مبنی بر اضافه‌کاری نیست و بکار گیری کارگر به دلیل اینکه با کارفرما توافق کرده است که بیشتر از ساعت مقرر بایستد، اشتباه و خلاف اصول اخلاقی است.

هیچ گونه بند و یا تبصره‌ای در قانون کار و تامین اجتماعی مبنی بر اضافه کاری در مشاغل سخت و زیان‌آور و یا مشاغل عادی قید نشده است و در قانون آورده شده که هرگونه اضافه کاری باید مبتنی بر توافق میان کارگر و کارفرما باشد و کارگر مجبور به اضافه‌کاری نیست.

اشتراک در
اطلاع از
guest
946 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین رای
Inline Feedbacks
View all comments
منصور دیارمند
منصور دیارمند
3 سال قبل

با سلام – کارکنان و کارگران کارخانه های تولید شیشه در ایران ( خصوصا خط تولید ) شامل بیمه سخت و زیان آور هستند و همه آنها بازنشسته هم می شوند ولی تا الان کارگران کارخانه های تولید شیشه به روش فلوت ( شناور) که سابقه آن در ایران حدود بیست سال است به مرحله بازنشستگی نرسیده اند . آیا کارگران کارخانه شیشه فلوت هم که شرایط کار آنها دقیقا مانند کارگران کارخانه های قدیمی است شامل بیمه مشاغل سخت و زیان آور می شوند . مواد اولیه سیلیس و گرد شیشه و گرمای کوره مذاب و بخارات گاز SO2… Read more »

قندعلی
قندعلی
1 سال قبل
Reply to  کارمند

با سلام
بنده در شرکت تولید شیشه کار میکنم و همکارانم مشمول سختی کار شده و باز نشست شدند اما در حال حاضر شرکت با تبانی همراه تامین اجتماعی و اداره کار سختی کار را لغو کرده اند آیا راهی وجود داره؟

احسان
احسان
1 سال قبل
Reply to  قندعلی

سلام مگر میشه تبانی کنه کمیته استانی بررسی میشه شما درخواست به اداره کار بدین درخواست توی سامانه وزارت کار ثبت میشه اونا تایید کنند چهاردرصد سختی کار رو از کار فرما میگیرن مگر شغل شما نباش جزو مشاغل سخت

مجید احمدی فرد
مجید احمدی فرد
1 سال قبل
Reply to  کارمند

با سلام و خسته نباشید و تشکر بابت پاسخ …. بیمه که فرمودید کلی نفر معرفی کرده و در شرکت کار میکنند صد در صد تایید نمیکنند این قضیه زیان آوری رو …. راه پیگیری دیگری هست؟

ملکی
ملکی
6 ماه قبل
Reply to  کارمند

سلام مامایی که در مراکز دولتی قردادی کار میکنند وعیدی شبیه کارمند میگیرند جز مشاغل سخت هست.؟ من قردادم را به اداره کار بردم وگفتند چون گزینه امور استخدامی نوشته مشاغل سخت نیست

هدیه محمودپور
هدیه محمودپور
2 سال قبل

سلام میشه ایمیلی یا چیزی از خودتون بزارید ک من بتونم راجب مواردی ک گفتید بیشتر تحقیق کنم و یک مقاله بنویسم و از خطرات شغلتون بیشتر آگاه بشیم

کرامت خلیلی
کرامت خلیلی
1 سال قبل

در مورد سرکه سازی که تماس مستقیم دارد با اسید استیک هم تحقیق کنید

مجید احمدی فرد
مجید احمدی فرد
1 سال قبل
کامی
کامی
10 ماه قبل

سلام خانوم لطفا بیاید در مورد نیروانتظامی مقاله تهیه کنید ک هر ۳۰ساعت یک شهید میده و جزو مشاغل تفریحی حساب میشه واقعا ک خنده داره

احسان
احسان
1 سال قبل

سلام دوست عزیز شما به اداره کار مراجعه کنید و درخواست بازنشستگی بدین و عناوین شغلی و مدارک لازم ارائه بدین در کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور بررسی میشه اگه اونا تایید کنند حل تامین اجتماعی هم تابع کمیته هست

سروش فردین
سروش فردین
1 سال قبل

لطفاً کار دریانوردی هم رو مشاغل سخت اسم گذاری کنید واقعادریانوردان کار سختی و حق دارن

سمیه
سمیه
3 سال قبل

سلام آیا خیاطی هم جز مشاغل سخت به حساب میاد؟

فواد عمرانی
فواد عمرانی
1 سال قبل
Reply to  کارمند

سلام دوست عزیز آیا خدمات هم مشاغل سخت حساب میشه؟؟

نرگس
نرگس
3 سال قبل

سلام آیا به آبدارچی و نظافتچی اتاق عمل هم سختی کار میخوره??

پروین حشمتی علمداری
پروین حشمتی علمداری
3 سال قبل
Reply to  نرگس

تمامی کادر درمان می بایست از مزایای سختی کار برخوردار شوند

حسن جاویدی
حسن جاویدی
3 سال قبل

سلام.آیاکاردان و کارشناس هوشبری جزء مشاغل سخت محسوب میشود؟

نرگس پودینه بحری
نرگس پودینه بحری
2 سال قبل
Reply to  نرگس

سلام چرا صیادان که حق بیمه را هم خودشان پرداخت می‌کنند و در سال شش ماه به صیادی مشغول هستند و بقیه سال را کارگری میکنند جزو مشاغل سخت نیستند…ممنون

رضا چشم اذر
رضا چشم اذر
3 سال قبل

ایا کار در کارگاه زغال بزی با اون همه گرما و کارهای سنگین و گردو غبار چوب و همچنین خاکه زغال سخت زیان اور میباشد؟؟؟؟؟؟ با سباس

رضا
رضا
3 سال قبل

سلام آیا تزریق پلاستیک مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود

محمد
محمد
3 سال قبل

سلام چرا شغل تلمبه چی پمپ بنزین جز مشاغل سخت و زیان اور نیست .سرپا وایسادن بیش از حد و بنزین خودش سرطان زا است

رویا
رویا
2 سال قبل
Reply to  محمد

سلام قبلا میگفتن هست .اما الان تلمبه چی پمپ بنزین جز مشاغل سخت نیست چرا؟با اون همه ضرر و سرپا ایستادن

محمود
محمود
2 سال قبل
Reply to  رویا

مگه کار نشسته هم داریم

میثم
میثم
2 سال قبل
Reply to  محمود

بله خیلی از شرکتها و دستگاهها کارشون نشسته روی صندلی هست

شاهین
شاهین
7 ماه قبل
Reply to  رویا

ازاین سخت تر نونوایی هست بجز شاتر بقیه معمولیه ۴ سال (نون درار) کنارتنور روزی ۱۰ساعت سرپااتیش خوردیم .بخاطرحرارتش.خشکی چشم گرفتیم عینکی شدیم.اومدیم بیرون اینجا هیشکی بهیشکی نیس.هردم بیلیه.بعد از اونور شغل خبرنگاری کارمند زندان و امثالهم ک مثل آقاها میرن میان سختی کار میدن. بیخیال با….

Last edited 7 ماه قبل by شاهین
موسی
موسی
6 ماه قبل
Reply to  شاهین

سلام دوست عزیز
جنابعالی احتمالا زندان تشریف نبرده ای.
عارضم به خدمت جنابعالی که نود درصد زندانیان ورودی به زندان دارای جرایم عمد هستند‌.به فرض مثال اون دسته از ارازل اوباشی که به دلیل قتل و درگیری های مسلحانه و ضرب و شتم دستگیر میشن و شما فقط توی فیلم ها می‌بینید ما باهاشون زندگی می‌کنیم.اون دزدانی که شما از ترس خونه تون رو چهار قفله میکنید ما باهاشون زندگی می‌کنیم.بیماران روانی،توزیع کنندگان مواد مخدر،راهزنان و …
و دیگر اینکه زندانبانی فقط در حرف جز مشاغل سخت میباشد نه در عمل.

Rasool
Rasool
6 ماه قبل
Reply to  موسی

درسته فقط تو حرفه. همکار ما ۲۹ سال و شش ماه در زندان کار میکنه و بازنشستش نمیکنن

فرهاد
فرهاد
5 ماه قبل
Reply to  شاهین

زندان رو با هیچ جا مقایسه نکن برادر البته منظورم داخل بند ها است

سیم
سیم
1 سال قبل
Reply to  محمد

چون در محیط باز کار میکنید تعلق نمیگیره. کارهایی که مشکلات اسکلتی عضلانی وارد کنه سخت زیان اور تعلق نمیگیره فقط حرارت-شیمیایی(گردوغبار)-فیزیکی(شنوایی)

امیر
امیر
1 سال قبل
Reply to  سیم

پس کار در خط تولید داروسازی (شربت) که همش ایستاده ای و با اون همه سروصدا حتی با استفاده از محافظ گوش جز کارهای سخت محسوب نمیشه

مهدی
مهدی
3 سال قبل

با سلام .با در نظر گرفتن اینکه شغل آرماتور بندی در ارتفاع بیشتر از ۵ متر انجام میشود آیا آرماتور بندی جزء مشاغل سخت محسوب می‌شود. و اینکه نوع بیمه تامین اجتماعی اختیاری می‌باشد. ممنون میشم اگه پاسخ بدهید.

علیرضا
علیرضا
2 سال قبل

با سلام و خسته نباشید .دکلبندی و کار در ارتفاع روی سایتهای مخابراتی.شهری و برون شهری.ایا شامل سختی کار و زیان اور بودن محسوب میشه یا نه
.سوال دوم .چه موقع میشه درخواست کرد که وارد این لیست سختی و زیان اور بودن بشیم.الان من چند سالی هست که در این حرفه مشغولم حدودا 6سال.ایا الان باید اقدام کنم

مصطفی
مصطفی
1 سال قبل
Reply to  علیرضا

کار های در ارتفاع بالای 5 متر جز مشاغل سخت می باشد . و زمانی که شما حداقل 20 سال سابقه بیمه داشته باشید یا سن 60 سال باشد میتوانید درخواست مشاغل سخت بدید

محسن
محسن
2 سال قبل

سلام راهبری قطار جزو مشاغل سخت نیست چطور می توان کارمند راهبر قطار این موضوع را پیگیری کند

حیدر
حیدر
2 سال قبل

سلام
ممنون ک وقت میزارید و جواب میدین
به کارگرساده پالایشگاه بنزین سختی کار تعلق میگیرا

رضا کاظمی
رضا کاظمی
2 سال قبل

سلام آیا قالی بافی جزو مشاغل سخت به حساب میاد؟ چند ساله بازنشست میشن؟

مانی
مانی
2 سال قبل
Reply to  کارمند

سلام آیا بیمه قالی بافی خانگی هم مشمول سختی کار میشود

محمد صبوری
محمد صبوری
2 سال قبل

 ایا شغل باغبانی جزء کارهای سخت و زیان آور میباشد یا خیر؟

مهدی
مهدی
2 سال قبل
Reply to  کارمند

سلام. من 16 سال و نیم در فروشگاه سموم به عنوان کارگر ساده مشغول کار بودم 4 سال هم در دکل حفاری بودم کلا 23 سال سابقه کار دارم 53 سال دارم سختی کار شاملم ميشه؟

مصطفی
مصطفی
1 سال قبل
Reply to  مهدی

برای درخواست بازنشستگی زودتر از موعود یعنی زیر 60 سال ،شما باید 20 سال سابقه بیمه متوالی و یا 25 سال سابقه بیمه متناوب داشته باشی تا درخواستتون بررسی بشه

سجاد
سجاد
2 سال قبل

سلام آیا قانون تسری فوق العاده خاص تاثیری در حقوق دریافتی دارد ؟ تاثیر در حقوق چند درصد است؟

محمد
محمد
2 سال قبل

سلام آیا مكانیكی جز مشاغل سخت هست؟

امیر
امیر
2 سال قبل

سلام آیا شغل سفت کاری ساختمان بنایی جزو مشاغل سخت محسوب میشود؟

noshin
noshin
2 سال قبل

سلام در قوانین وزارت کار سوابق پرستار شامل سختی کار میشود؟

ژوبین کلانی
ژوبین کلانی
2 سال قبل

 بنده در یکی از شرکت های دولتی مشغول به کار هستم و تا کنون ۲۱ سال سابقه پرداخت بیمه دارم من در ازمایشگاه مشعولم و چون XRD کار میکنم پرتوکار محسوب میشم. شرکت ما جزو مشاعل سخت و زیان آور هست سایر همکاران بنده در ازمایشگاه با ۲۰ سال سابقه و سی روز حقوق بازنشسته شده اند. اداره کار استان سخت و زیان اور بودن کار بنده رو تایید کرده و نامه تاییده در فروردین ۹۶ به دست من رسید اما تامین اجتماعی با بازنشستگی من مخالفت میکنه و بیان میدارن که باید طبق قوانین پرتو کاری ۲۷ سال کار… Read more »

اسم
اسم
2 سال قبل

سوالی داشتم درخصوص فردی که بالای 50 سال سن داره و بیشتر از 20 سال در کارهای سخت و زیان آور مشغول بوده. ایشون میخوان با پرداخت مابه التفاوت تا 30 سال بازنشسته بشن. امکانش هست؟

فاطمه صدقی
فاطمه صدقی
2 سال قبل

سلام ببخشید ایا کارگر فنی شبکه…در اب و فاضلاب جز سختی کار محسوب میشه؟ ممنون میشم زود جواب بدین

علیرضا غنی
علیرضا غنی
2 سال قبل

سلام وقت بخیر میخواستم ببینم کار تولید کفش که با چسب شیمایی بنزین و فشار کاری هکچمراه هست جزو مشاغل سخت محسوب میشه با خیر

Javad
Javad
2 سال قبل

آیا فروشندگی نفت سفید هم جزو کار سخت است؟؟؟

علی
علی
2 سال قبل

آیااگردرحین اشتغال درمشاغل سخت بیمه مربوط به دوران سربازی راپرداخت نماییددوران سربازی جزمشاغل سخت به حساب میایدومحاسبه میشود؟

علی
علی
2 سال قبل

باسلام وخداقوت
آیافردی که شغل اومشاغل سخت محسوب میشودودرحین اشتغال وباحکم کارگزینی مربوطه پول حق بیمه مربوط به دوران مقدس سربازی راپرداخت مینمایدآن مدت جزواشتغال مشاغل سخت محاسبه میگردد؟
باتشکر

سعید
سعید
2 سال قبل

من شاطرنانوایی لواش هستم آیا کار من شامل سختی کار میشود یا خیر؟

محمد رضا
محمد رضا
2 سال قبل

سلام آیا کار در کارگاه شن شویی جز مشاغل سخت میباشد؟

ساسان
ساسان
2 سال قبل

سلام خسته نباشید آیا شرکتهای نساجی و رنگرزی شامل سختی کار می شوند؟ اگر می شوند چگونه میتوان مسئولین اداره کار را آگاه کرد؟

سلیمانی
سلیمانی
2 سال قبل

سلام خسته نباشید ما تعدادی کارگر با شغل های سخت و زیان آور بازنشست کردیم ولی شرکت با این پرسنل سنوات را 30 روزه تسویه کرده و کارگران درخواست 45 روز سنوات را دارند, همچنین درخواست مرخصی بیش از 4 هفته را دارند.

محمد۵۹
محمد۵۹
2 سال قبل

آیا شخصی که درشرکت مسافربری کارکرده ونوع بیمه اش هم کارگری ردشده جزمشاغل سخت زیان اورمحسوب میشه

محمدباقر
محمدباقر
2 سال قبل

سلام راننده لودر وبیل میکانیکی هستم درکارگاهای ساخت ایستگاه وتونل مترو سختی کار تعلق میگیره ایا .ممنون میشم جواب بدید

حسین
حسین
2 سال قبل

سلام
۱۷سال سابقه سخت و زیان اور دارم و ۲سال هم سربازی اضافه شده با این وضعیت شدم ۱۹سال ایا ۱سال دیگه که بشم ۲۰ سال میتونم درخواست بازنشستگی بدم چون ۸سال هم مشاغل سخت بهم اضافه میشه بند در بخش پیمانکاران وابسته به نفت کاز پارسجنوبی شاغلم

محمدرضا
محمدرضا
2 سال قبل

سلام من راننده کامیونم ۵۰سال سن ومریضی بزرگی دریچه اعورت دارم چندوقت پیش دوبارعمل انسدات روده انجام دادم ومریضی اعصاب وروان هم دارم سرترالین وپرپتیلین وپرفنازین وچند قرص دگه مصرف میکنم شبا خواب ندارم ۲۱سال هم بیمه پرداخت کردم پس کی شغل ما سخت وزیان اور تعلق میگیره دیگه نمیکشه

Last edited 2 سال قبل by محمدرضا
امیر
امیر
2 سال قبل

با عرض سلام و خسته نباشید. ایا شغل مهمانداری هواپیما جز مشاغل سخت محسوب می شود یا خیر با توجه به کار در ارتفاع و در مکان های با فشار زیاد. متشکرم

ابوذر
ابوذر
2 سال قبل

باسلام من خواستم بدونم کار در تصفیه خانه و اب شیرین کن جز مشاغل سخت محسوب میشه؟

یاسر
یاسر
2 سال قبل

سلام.جوشکار اسکلت جزء مشاغل سخت محسوب میشه؟

عباس نعمتی
عباس نعمتی
2 سال قبل
Reply to  یاسر

به نظرم چون در ارتفاع بالای ۵ متر هست و ضرر دود و گازهای سمی دارد و اشعه ایکس دارد باید باشه

جعفرجاویدی
جعفرجاویدی
2 سال قبل

سلام ببخشید من کارم خمکاری هستش آیا شامل سخت وزیان آور میشه؟؟

رضا
رضا
2 سال قبل

باسلام چرا کارمندان پشت باجه بانک که بعد از پرسنل بیمارستان بیشترین شهید راه خدمت رو تقدیم کردند جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمیشند؟

مهران
مهران
2 سال قبل

سلام وقتتون بخیر.آیا کارگر تولیدی پوشاک نظامی شامل مشاغل سخت و زیان اور محسوب میشود؟

محمد حسین
محمد حسین
2 سال قبل

سلام کارگران ساختمانی( سفت کار)
جزء مشاغل سخت و زیان آور است؟

مهتاب
مهتاب
2 سال قبل

کار در مطب یا مرکز ترک اعتیاد از مشاغل سخته؟

میرزایی
میرزایی
2 سال قبل

سلام
آیا پرسنل داروخانه جزو مشاغل سخت محسوب میشه؟

سعید
سعید
2 سال قبل

سلام
از آنجایی که نیروگاه دیزل جزو مشاغل سخت بوده و نیروهای آن ۲۰ساله بازنشسته شدن
نیروهایی که از سال۸۵استخدام نیروگاه دیزل شدن در ابتدا شرکتی وبعد کار معین واکنون کارگری شدن
طبق صحبتی که با اداره کار داشتیم گفتن پرسنل با حکم کارمشخص جزو سخت و زیان آور نمیشه.
مگه مکان مهمه یا حکم
همه پرسنل تا الان داغون و دارای مشکلات جسمانی شدن.
حالا ما باید چکار کنیم.
۱۵سال سابقه داریم.
این مشکل ۱۰۰نفره.ممنون پاسخ بدین

حسین
حسین
2 سال قبل

سلام کار من نگهداری از دام هست شب ها هم نگهبان آنجا هستم آیا در صورت پرداخت بیمه سختی کار هست یا ن

مهدی
مهدی
2 سال قبل

سلام من از سال ۸۴ مشغول به کار در کارخانه گچ ساختمانی یعنی گچ خاک هستم و کارفرما به ما لیست کارگر ساده بیمه رد میکند ایا ما در این کارخانه میتوانیم از سختی کار استفاده کنیم پارسال که دوستانمان با سختی کار بازنشسته شدند با بیست سال و الان شایعه شده میگویند از سال ۸۰ به بعد یا ۱۴۰۰ به بعد سختی کار تو این کارخانه نیست ایا صحت دارد یا نه

سعید سوران
سعید سوران
2 سال قبل

سلام اگر شخص بیمه شده ای ( با۱۸سال سابقه کار ) فوت کند و بعدا ورثه وی در دیوان عدالت اداری دادخواست سختی کار بدهند ( و دیوان عدالت اداری نیز شکایت ایشان را بپذیرد ) وبه فرض که سختی کارسابقه ایشان بشود، ۹+۱۸=۲۷ سال ، آیا مستمری فوت خانواده ایشان اصلاح می شود و افزایش پیدا میکند؟

داوود
داوود
1 سال قبل
Reply to  کارمند

سلام من در کشتارگاه دام کار میکنم کل کشتارگاه رو شامل سختی کردن به جز واحد ما. میشه راهنمایی کنید که چکار کنیم

سعید
سعید
2 سال قبل

تراشکار جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشود؟

محرم خرم
محرم خرم
2 سال قبل

سلام ایا تریکو باقی سختی زیان آور است

مرادی
مرادی
2 سال قبل

سلام راننده لیفتراک بازنشستگیش چندساله میباشد
سختی کارمحسوب میباشد.؟؟

Last edited 2 سال قبل by مرادی
کارمند
کارمند
1 سال قبل
Reply to  مرادی

رانندگی لیفتراک جزء مشاغل سخت و زیان آور میباشد ، لازم به ذکر است سر و صدا و ارتعاش و لرزش و کار بیش از اندازه در این شغل تعیین کننده سخت و زیان آور بودن میباشد ، به اداره کار شهر خود مراجعه کنید

محمدی
محمدی
2 سال قبل

سلام اگر فردی سابقه مشاغل سخت و زیان آور داشته باشه بازم شرط سنی ۵۰ براش صدق میکنه یا کمتر میشه؟

محمدرضا
محمدرضا
2 سال قبل

سلام شغل من تکنسین رادیو ایزوتوب است و شغل ما سطح سنجی مواد ذوب با اشعه هست. در فیش حقوقی ما آیتم حق اشعه نیز به عنوان سختی کار پرداخت می شود. آیا شغل ما جزء مشاغل سخت و زیان آور هست؟

محمد
محمد
2 سال قبل
Reply to  کارمند

سلام وقت بخیر
چرا کارگر ساختمانی یا همون پیمانکاری که از هر لحاظ مثل ارتفاع بیش از حد و احتمال سقوط و قطع عضو وجود دارد کار سخت به حساب نمیاد؟؟؟؟

محمد
محمد
2 سال قبل
Reply to  کارمند

کلا تو ایران کارگر مظلومه😞

مرتضی آذریان
مرتضی آذریان
2 سال قبل

سلام رانندگی با خودرو سواری درشرکت خصوصی جز مشاغل سخت محسوب میشود داخل شهر وبیرون شهر

ایرج بختیاری
ایرج بختیاری
1 سال قبل

ایا کارگر جمع اوری زباله و حمل ان جزو کار سخت محسوب میشه یا نه

محمدرضا۴۲۵۹
محمدرضا۴۲۵۹
1 ماه قبل
Reply to  کارمند

سلام
شغل مکانیک خودرو
جزو مشاغل سخت هست؟
ممنون میشم جواب بدین