شرایط بازنشستگی زنان با حداقل ۱۰ سال سابقه

وادا

سن بازنشستگی زنان، 55 سال است مشروط بر اینکه متقاضی بازنشستگی، حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

در اینصورت, اگر مستمری ایشان کمتر از حداقل حقوق مصوب بشود ,همان حداقل حقوق به ایشان پرداخت خواهد شد. اما اگر خانمی ده سال سابقه و 55 سال سن داشته باشد با پرداخت حداقل حقوق (و البته متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه) میتواند بازنشسته شود.

اما اگر متقاضی کمتر از 10 سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری (تا ده سال) میتواند بازنشسته شود.

خانم هایی که 30 سال تمام کار کرده و حق بیمه مربوطه را پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن آنان به 45 سال تمام برسد، میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. در این حالت هم مستمری بر اساس 30 سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

جالب است بدانید کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند.

بر این اساس کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شده زن را با 60 سال سن از سازمان تامین اجتماعی درخواست کند ( البته به شرط داشتن سابقه مورد نظر).

بانوانی که دارای 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند.

همچنین خانمهای مشمول قانون کار با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن (البته به شرط پرداخت حق بیمه ) با 20 روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند. در خصوص این گروه از بیمه شدگان هم باید گفت در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش می یابد.

خانم های مشمول قانون کار با حداقل 42 سال سن و 20 سال سابقه با 20 روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند.

بنابراین چنانچه فردی مشمول قانون کار است می تواند با 50 سال سن و 25 سال سابقه با 25 روز حقوق بازنشسته شود.

چند نکته در خصوص بازنشستگی زنان وجود دارد. اول اینکه خانم‌ها با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند و شرایط سنی بازنشستگی برای زنان ۵ سال کمتر از مردان است.

دومین نکته در رابطه با میزان سابقه بازنشستگی است که عموما برای زنان و مردان یکسان است، اما در این باره در چند مورد برای زنان شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است.

نکته سوم مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق توأمان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.

زنان شاغل درمواردی که دارای شرایط زیر باشند می‌توانند بازنشسته شوند؛

۱) بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه ۲) بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه ۳) بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار ۴) بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور ۵) بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان ۶) داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی ۷) داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی ۸) داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه؛ در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق). در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.