حق بیمه در سال ۱۴۰۱ برای هر شغلی چقدر است؟

وادا

حق بیمه وجوهی است که بر طبق ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شود تا بیمه شده از مزایا و خدمات بیمه بهره مند گردد. حق بیمه سال ۱۴۰۱ هم با توجه به حداقل دستمزد کارگران در این سال و میزان مبلغ حق مسکن و هزینه خواروبار تعیین شده است.

حق بیمه در سال ۱۴۰۱ چگونه تعیین می شود؟

تمامی پرداختی ها به بیمه شدگان چه به صورت نقدی و چه غیر نقدی که در ازای انجام کار داده می شود، مبنای کسر حق بیمه قرار خواهد گرفت. میزان حق بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که از طرف شورای عالی کار تعیین می شود کمتر و از حداکثر حقوق وی بیشتر باشد و درصورت پرداخت این مبالغ است که در مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی افراد  از ریز سوابق کاری خود مطلع میشوند. پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به نوع بیمه شده (بیمه اجباری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری) بستگی دارد. پس در ابتدا بایستی نوع بیمه مشخص شده، تا میزان حق بیمه نیز تعیین گردد. در ادامه توضیحاتی در رابطه با بیمه اجباری، اختیاری و بیمه مشاغل آزاد و همچنین میزان حق بیمه در سال ۱۴۰۱ ارائه می دهیم:

حق بیمه ۱۴۰۱ در بیمه اجباری

بیمه اجباری از جمله متداول ترین انواع بیمه هاست. این بیمه مشمول کسانی می شود که در ازای دریافت حقوق در شرکت ها، کارخانه ها، کارگاه ها و ... مشغول کار هستند.

بیمه شدگان می بایست توسط کارفرمایان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند. مقدار حق بیمه برای این گروه از بیمه شدگان ۳۰% حقوق و دستمزد است که پرداخت ۷% حق بیمه به عهده خود شخص بیمه شده بوده و ۲۳% مابقی برعهده کارفرما است.

برای پرداخت حق بیمه، حداقل دستمزد روزانه بیمه شده و همچنین تغییر مبلغ مسکن و خواروبار مبنا قرار می گیرد. حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی مشمول قوانین کار در سال ۱۴۰۱ ، ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال اعلام شده است. حق مسکن ماهانه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال و حق بن نقدی یا کمک هزینه اقلام مصرفی خواروبار ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال درنظر گرفته شده است.

 مسئولیت پرداخت حق بیمه اجباری با کیست؟

پرداخت حق بیمه همان گونه که گفته شد بر عهده کارفرماست. کارفرما برای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی %۷ از حقوق کارمندان کم کرده و ۲۳% سهم خود را به آن افزوده و سپس به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کند. گفتنی است پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان یکی از خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی است.

پرداخت ۳% حق بیمه بیکاری نیز بر طبق قانون بیمه برعهده کارفرماست. همچنین درصورتی که مشاغل جز مشاغل سخت و زیان آور باشند، کارفرما بایستی ۴% مستمری کارهای سخت را نیز پرداخت کند.

کارفرما می بایست حق بیمه را به موقع پرداخت کند در غیر اینصورت جریمه خواهد شد. جریمه دیرکرد ماهانه %۲ است.

کارفرما در زمان تنظیم صورت حقوق و مزایای کارمندان خود بایستی تمامی موارد مشمول حق بیمه از جمله حق خواروبار، مسکن و پایه سنواتی و ...را در نظر گرفته و به شعب تأمین اجتماعی تحویل دهد.

حق بیمه سال ۱۴۰۱ - بیمه شدگان اجباری

در زیر نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارگر، کارفرما و جمع کل حق بیمه ماهانه در سال ۱۴۰۱ برای ماه های 30 و 31 روزه آورده شده است:

برای ماه ۳۱ روزه:

  • حق بیمه سهم کارفرما  ۱۳،۳۸۳،۷۸۳
  • حق بیمه سهم کارگر   ۴،۰۷۳،۳۵۳
  • مبلغ کل حق بیمه   ۱۷،۴۵۷،۲۲۵

برای ماه ۳۰ روزه

  • حق بیمه سهم کارفرما  ۱۳،۰۶۳،۴۲۵
  • حق بیمه سهم کارگر   ۳،۹۷۵،۸۲۵
  • مبلغ کل حق بیمه  ۱۷،۰۳۹،۲۵۰

لازم به ذکر است مقادیر ارائه شده در جدول بالا برای حداقل دستمزد است و درصورتی که حقوق فرد از حداقل دستمزد بالاتر باشد، حق بیمه ۳۰% حقوق و مزایا وی می شود.

بیمه اختیاری

بیمه اختیاری به بیمه ای گفته شده که متقاضی خودش را بیمه می کند و در ازای پرداخت حق بیمه از مزایا و خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره مند می شود. از شروط اصلی استفاده از بیمه اختیاری داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه کار و همچنین حداکثر سن ۵۰ سال می باشد. بیمه شدگان می توانند با پرداخت حق بیمه ۲۷ درصد از خدماتی مانند مستمری های بازنشستگی و ازکار افتادگی، فوت، هزینه های پروتز و اورتز، هزینه کفن و دفن استفاده کنند.

در بیمه اختیاری به دلیل اینکه فرد کارفرما ندارد، بیمه بیکاری به وی تعلق نمی گیرد و این موضوع را می توان یکی از تفاوت های مهم بیمه اختیاری و بیمه اجباری دانست.

حق بیمه سال ۱۴۰۱- بیمه شدگان اختیاری

حق بیمه اختیاری با ۱/۲ حداقل دستمزد: برای ۶ ماه اول سال مبلغ ۱.۳۹۹.۳۸۰ تومان و برای ۶ ماه دوم سال ۱.۳۵۴.۲۳۸ تومان است.

بیمه حرف و مشاغل آزاد بیمه تأمین اجتماعی

بیمه حرف و مشاغل آزاد شامل کسانی می شود که تحت پوشش هیچ بیمه خاصی نمی باشند.

تفاوت بیمه مشاغل آزاد با بیمه اختیاری در نوع خدمات ارائه شده است.

در این بیمه تعهدات در 3 دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

۱۲ درصد (بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی): در این بیمه فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه می شود.

۱۴ درصد (بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی): پرداخت مستمری بازنشستگی و همچنین پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه شده انجام می گیرد.

۱۸ درصد (بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی): در این بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و ازکارافتادگی کلی به بیمه شده تعلق می گیرد.

در این نوع بیمه خدمات مربوط به کمک هزینه ازدواج، بیمه بیکاری، پروتز و اورتز، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری ارائه نمی گردد.

حق بیمه سال ۱۴۰۱ – بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

براساس تقسیم بندی بالا، حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت زیر پرداخت می شود:

نوع بیمه

درصد سهم

بیمه شده

ضریب دستمزد

مبلغ ماهانه(تومان)

۳۱ روز

مبلغ ماهانه(تومان)

۳۰ روز

درصد سایر
مشاغل آزاد (۱۴ درصد)۱۲٪بین ۱/۲ حداقل و حداکثر دستمزد۵۱۸.۲۸۹۵۰۱.۵۷۰۲٪ دولت
مشاغل آزاد (۱۶ درصد)۱۴٪۶۰۴.۶۷۰۵۸۵.۱۶۵۲٪دولت
مشاغل آزاد (۲۰ درصد)۱۸٪۷۷۷.۴۳۳۷۵۲.۳۵۵۲٪ دولت

نوع پرداخت حق بیمه و مبلغ حق بیمه در ماه 31 روزه سال ۱۴۰۱ مبلغ حق بیمه در ماه 30 روزه سال ۱۴۰۱

حق بیمه رانندگان در سال ۱۴۰۱

حق بیمه رانندگان در سال ۱۴۰۱ با توجه به تعیین حداقل دستمزد مطابق جدول زیر است:

نوع بیمه

درصد سهم

بیمه شده

ضریب دستمزد

مبلغ ماهانه(تومان)

۳۱ روز

مبلغ ماهانه(تومان)

۳۰ روز

درصد سایر
رانندگان درون شهری۱۳.۵٪۱/۱ ۶۴۰.۹۶۷۶۲۰.۲۹۰۱۳.۵٪ دولت
رانندگان بین شهری (مینی‌بوس و سواری)۱۳.۵٪۱/۲ ۵۷۵.۵۰۷۵۵۶.۹۴۲
رانندگان بین شهری (اتوبوس و کامیون)۱۳.۵٪۱/۵۸۷۴.۰۴۷۸۴۵.۸۵۱

 

نوع بیمه

درصد سهم

بیمه شده

ضریب دستمزد

مبلغ ماهانه(تومان)

۳۱ روز

مبلغ ماهانه(تومان)

۳۰ روز

درصد سایر
کلیه رانندگان درون شهری (فاقد کمک دولت)۲۷٪۱/۱ ۱.۲۸۱.۹۳۴۱.۲۴۰.۵۸۱-
کلیه رانندگان برون‌شهری سبک (فاقد کمک دولت)۲۷٪۱/۲ ۱.۵۱۵.۰۱۴۱.۴۶۶.۱۴۲-
کلیه رانندگان برون‌شهری سنگین (فاقد کمک دولت)۲۷٪۱/۵ ۱.۷۴۸.۰۹۴۱.۶۹۱.۷۰۳-

 

حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۱

ضرایب دستمزد کارگران ساختمانی که مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد، به شرح زیر است:

نوع بیمه کارگر

درصد سهم

بیمه شده

ضریب دستمزد

مبلغ ماهانه(تومان)

۳۱ روز

مبلغ ماهانه(تومان)

۳۰ روز

درصد سایر
کارگران ماهر۷٪۱/۴۴۲۳.۰۰۰۴۱۰.۰۰۰۲۰٪ دولت
کارگران نیمه ماهر۷٪۱/۳۳۹۳.۰۰۰۳۸۰.۰۰۰۲۰٪ دولت
کارگران عمومی۷٪۱/۲۳۶۳.۰۰۰۳۵۱.۰۰۰۲۰٪ دولت

حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت کارگران که در کارت مهارت فنی ذکر شده است و براساس دستمزد روزانه با اعمال ضرایب بالا، محاسبه می گردد. کارگران ساختمانی می بایست ۷% بعنوان حق بیمه سهم کارگر پرداخت کنند.

حق بیمه کارگران ساختمانی ۱۴۰۱ بر اساس حقوق دریافتی آن ها تعیین میشود و برای کارگران استاد کار حق بیمه برابر با 1/4، کارگران نیمه ماهر 1/3 و برای کارگران عمومی 1/2 دستمزد آن ها خواهد بود.