درخواست غیرحضوری کمک هزینه مراسم ترحیم

وادا

کمک هزینه مراسم ترحیم ؛ مبلغ مقطوعی ست که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده به خانواده وی پرداخت می گردد.

میزان مبلغ کمک هزینه مراسم ترحیم؛ معادل یک ماه حداقل دستمزد زمان فوت می باشد.

کمک هزینه به یکی از بازماندگان متوفی,شامل همسر,فرزند,پدر و مادر و یا وراث قاونی پرداخت می شود.

بیمه شده و مستمری بگیر اصلی در صورت فوت همسر نیز از حمایت مذکور برخوردار می شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی، با فوت بیمه شده و یا مستمری بگیر اصلی و یا فوت همسر وی ( در صورتی که بیمه شده و یا مستمری بگیر اصلی در قید حیات باشد) بازماندگان می توانند پس از ثبت نام ( مالکیت شماره تلفن همراه درخواستی جهت ثبت نام در سایت می بایستی به نام شخص باشد) در سایت " خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی " به آدرس es.tamin.ir مراجعه و با تعیین رمز دلخواه و سپس دریافت پیامک خوش آمدگویی به سایت ، با ارائه شماره حساب بانکی در قسمت بیمه شدگان ، مسیر خدمات نامنویسی – اعلام شماره حساب بانکی و سپس با ورود در قسمت بیمه شدگان و از مسیر  حمایتهای کوتاه مدت – درخواست کمک هزینه مراسم ترحیم ، درخواست خود را ارئه نمایند. تا پس از احراز تأیید از سازمان ثبت احوال، مبلغ کمک هزینه مراسم ترحیم به میزان حداقل حقوق سال فوت ، به حساب بانکی ارائه شده واریز گردد . لازم به ذکر است جهت دریافت غیرحضوری کمک هزینه مراسم ترحیم در صورت فوت همسر ، شخص بیمه شده و در صورت  فوت بیمه شده ، به ترتیب همسر ، فرزند ، پدر و یا مادر می توانند درخواست ارائه نمایند .

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن

کمک هزینه کفن و دفن ، علاوه بر بازماندگان افراد بازنشسته ،به بازماندگان مستمری بگیران ازکارافتاده کلی و بیمه شدگان اجباری و اختیاری و مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز پرداخت می شود.شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان، برقرار بودن ارتباط بیمه ای متوفی با سازمان در زمان فوت است.

دریافت کنندگان کمک هزینه کفن و دفن :

کمک هزینه کفن و دفن به همسر،فرزند و یا پدرو مادر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی پرداخت می شود. این کمک هزینه پس از انجام مراحل کفن و دفن بیمه شده متوفی ، با ارائه اسناد و مدارک مربوط به صورت حضوری و یا بدون ارسال مدارک و از طریق غیرحضوری با استعلام سازمان تامین اجتماعی از ثبت احوال، قابل پرداخت است.

میزان کمک هزینه کفن و دفن

مبلغ کمک هزینه کفن ودفن بابت فوت بیمه شدگان اجباری ، اختیاری ، مقرری بگیران بیمه بیکاری ، همکاران سازمانی و مستمری بگیران اعم از بازنشستگان واز کار افتادگان کلی معادل حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می باشد.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه کفن ودفن

با ارایه مدارک زیر به صورت حضوری، می توان برای دریافت کمک هزینه کفن ودفن اقدام کرد:

  • گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر
  • اصل دفترچه درمانی متوفی

توجه داشته باشید که در صورت استفاده از روش غیرحضوری نیازی به ارائه مدرک نیست و استعلامات لازم توسط سازمان تامین اجتماعی از ثبت احوال اخذ می شود.

نکته : این حمایت ها به افراد زیر قابل پرداخت نمی باشد :

  • بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
  • بیمه شدگان شاغل در کارگاههای دارای قرارداد واگذاری 1%و 7% وجوه مبنای کسر حق بیمه که پرداخت این تعهد به عهده کارفرما گذاشته شده است
  • مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتادگان کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان می باشند .
  • کارکنان شرکت ها و موسسات دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی که تابع نظام هماهنگ پرداخت حقوق می باشند و موسسه آنان به استناد قانون ((پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت)) و اصلاحیه آن مکلف به پرداخت هزینه کفن ودفن کارکنان خود می باشند .