بلاگ

مستمری بازماندگان

مستمری متوفیان و بازماندگان تامین اجتماعی

براساس قانون تامین اجتماعی, بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفى در یکى از حالات زیر مستمرى بازماندگان دریافت خواهند کرد: 1. در صورت فوت بیمه شده بازنشسته 2. در صورت […]

حق اولاد

حق اولاد یا کمک عائله مندی و شرایط دریافت آن در سال 1400

بر اساس ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق اولاد یکی از وظایف کارفرما علاوه بر انجام اموری مانند ارسال لیست بیمه برای افراد متاهل و دارای فرزند است. تا […]

شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی

شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی در سال 1400

از کار افتاده یعنی چه؟ در قانون تامین اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند، ابتدا تحت خدمات توانبخشی قرار میگیرند. اما چنانچه پس […]

بازنشستگی پیش از موعد

بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۴۰۰ چه قوانینی دارد؟

درقانون تامین اجتماعی و بخش خصوصی چیزی تحت عنوان بازنشستگی پیش ازموعد نداریم و باید ۳۰ سال خدمت کرد و حق بیمه پرداخت نمود تا بتوان بازنشسته شد , مگر […]

بازنشستگی زنان

شرایط بازنشستگی زنان با حداقل ۱۰ سال سابقه

سن بازنشستگی زنان، 55 سال است مشروط بر اینکه متقاضی بازنشستگی، حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. در اینصورت, اگر مستمری ایشان کمتر از حداقل حقوق مصوب […]

دفاتر پیشخوان دولت

دفاتر پیشخوان دولت خوزستان+ ساعت کاری و شماره تماس

دفتر پیشخوان دولت شهر آبادان دفتر پیشخوان دولت آبادان شهر آبادان شماره 72-21-1012 در استان خوزستان مسئول سید مسعود ثابتی آدرس: احمد آباد ، لین یک ، بین خیابان 10 و […]