بلاگ

بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار چه شرایطی دارد؟

بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار چه شرایطی دارد؟

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1387 برای زنان خانه دار بیمه ای تحت عنوان بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار در نظر گرفته است. از آنجایی که جمعیت زنان خانه […]

روش ها و مراحل جمع آوری سوابق بیمه تامین اجتماعی

روش ها و مراحل جمع آوری سوابق بیمه تامین اجتماعی

چنانچه شما بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی (چه بیمه شده اجباری و چه بیمه شده خویش فرما) هستید و حق بیمه پرداخت می کنید بهتر است نسب به جمع آوری […]

خدمات و مراکز تامین اجتماعی خراسان رضوی و مشهد

خدمات و مراکز تامین اجتماعی خراسان رضوی و مشهد

تامین اجتماعی خراسان رضوی با راه اندازی سامانه اینترنتی به آدرس razavi.tamin.ir میز خدمات غیرحضوری را در اختیار مراجعه کنندگان خود قرار داده است. متقاضیان با ورود به این قسمت […]

شرایط و مبلغ بیمه بیکاری تامین اجتماعی + تغییرات آن در سال 99 بر اثر کرونا

شرایط و مبلغ بیمه بیکاری تامین اجتماعی + تغییرات آن در سال 1400

بیمه بیکاری تامین اجتماعی، برای اشخاصی با حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه و  با مبلغ حدود 55% متوسط دستمزد و حقوق روزانه از طرف بیمه تامین اجتماعی در […]

شرایط استفاده از بیمه خویش فرما + نحوه ثبت نام بیمه خویش فرما

شرایط استفاده از بیمه خویش فرما + نحوه ثبت نام بیمه خویش فرما

بیمه خویش فرما برای افرادی است که شامل بیمه اجباری نمی شوند این افراد می توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی و یا به صورت اینترنتی با مراجعه به […]

شرایط دریافت، مبلغ و بازپرداخت وام کرونا مشاغل چیست؟

شرایط دریافت، مبلغ و بازپرداخت وام کرونا مشاغل چیست؟

وام کرونا ویژه کسب و کارهای آسیب دیده از کروناست که قرار است از 24 اردیبهشت ماه ثبت نام آن بعد از مهلت یک هفته ای به مشاغل مربوطه در […]