پرداخت قبوض

پرداخت قبض زیر 10 هزار تومان

ترفند پرداخت قبض و تراکنش زیر 10 هزار تومان

شاید شما هم به این مشکل برخورد کرده باشید. قبض آب ، برق ، تلفن و… برای شما آمده که کمتر از 10 هزار تومان است و پایان مهلت پرداخت […]