معاینه فنی

مدارک و مراحل گرفتن معاینه فنی خودرو

مدارک و مراحل گرفتن معاینه فنی خودرو + هزینه معاینه فنی در سال 1401

معاینه فنی به مجموعه تست ها و آزمایشاتی گفته می شود که بر روی خودرو انجام گرفته، تا عملکرد و میزان سلامت خودرو بررسی گردد. پلیس راهنمایی و رانندگی داشتن […]