حقوق و دستمزد

آخرین جزئیات از تغییر دستمزد و پایه حقوق کارگران سال 99

آخرین جزئیات از تغییر دستمزد و پایه حقوق کارگران سال 99

بر طبق گفته شورای عالی کار در فیش حقوقی کارگران نسبت به مصوبه پیشین 3 تغییر اعمال شده است. اولین مورد در تغییر پایه حقوق کارگران سال 99 در رابطه […]