سنوات

تفاوت پایه سنوات و سنوات پایان خدمت چیست؟

سنوات پایان خدمت: یا اصطلاحا حق سنوات یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و استعفا و … دریافت می کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر است.
باستناد تبصره 4 ماده 7 قانون کار کارفرمایان موظفند به نسبت کارکرد در قرادادهای مدت موقت مزایای پایان کار(سنوات) را محاسبه و در وجه کارگر پرداخت نمایند.
حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار براساس ایام کارکرد پرداخت می شود.
پایه سنوات: کارگرانی که حداقل یک سال سابقه دارند یا از پرداخت پایه سنوات آنها یک سال می گذرد مستحق دریافت پایه سنوات می باشند. پایه سنوات جزو مزد کارگران بوده و میزان آن هرساله براساس مصوبات شورای عالی کار تعیین می گردد. بدلیل اینکه پایه سنوات جزو مزد دریافتی کارگر می باشد لذا در محاسبه سنوات پایان کار، عیدی و پاداش محاسبه خواهد شد. پایه سنوات جزو مزد ثابت کارگر بوده و بایستی به همراه سایر مزایا و حقوق بطور ماهانه به کارگر پرداخت شود.

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments