آلودگی هوا

آلودگی هوای اصفهان + علل و مناطق پرخطر آلودگی اصفهان

آلودگی هوای اصفهان + علل و مناطق پرخطر آلودگی

امروزه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ یکی از معضلات اساسی مردم شده است مسئله ای که خود را بیشتر در زمستان 98 نشان داد و روزهای زیادی شاخص آلودگی هوای […]

از شاخص آلودگی هوای تهران چه می دانیم؟

از شاخص آلودگی هوای تهران چه میدانیم؟

با نگاهی به شاخص آلودگی هوای تهران در هر روز، می توان نسبت به وضعیت آلودگی هوای تهران آگاهی پیدا کرد. شاخص آلودگی هوای تهران با توجه به آلاینده های […]